EN

PřF:G9461 Kvartér - nové poznatky - Informace o předmětu

G9461 Kvartér - nové poznatky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
St 8:00–8:50 Gp,02006
Předpoklady
! G9690 Kvartér (savci, člověk,civil.) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a použít informace o současných znalostech jednotlivých disciplin zabývajícch se kvartérem.
Osnova
  • Paleoenvironmentální rekonstrulkce z jader ledovcců Prostředí: přírodní a lidské impakty. Variabilita klimatu a předvídatelný projekt změn. Rekonstrukce atmosférické cirkulace, sluneční variabilita a klima v holocénu. 14C chronologie. Interakce ekosystému mezi klimatem a člověkem v minulosti. Úloha paleověd v mezinárodním geologicko-biologickém programu.
Metody hodnocení
Rešeršní práce z publikací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013.