Z0082 Mikroklima a mezoklima

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Rozvrh
St 14:00–15:50 Z2,01032
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0082/01: Čt 18:00–18:50 Z4,02028, P. Prošek
Předpoklady
Z0076 Meteorologie a klimatologie
Základní znalosti z meteorologie a klimatologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat informace o výměně energie mezi zemským povrchem a atmosférou a o důsledcích těchto procesů na teplotní, vlhkostní a kinetické vlastnosti přízemní atmosféry. Seznámit se s důsledky specifických typů aktivního povrchu a jeho geometrie na atmosféru
Osnova
  • Úvod - přízemní atmosféra jako vrstva kontaktu ovzduší se zemským povrchem a jako část krajinné sféry, klimatické kategorie a fyzikální podstata jejich definování. Radiační a energetická bilance aktivního povrchu, jejich složky a režim. Důsledky jejich časoprostorových změn pro podloží aktivního povrchu. Teplotní poměry přízemní atmosféry jako důsledek energetické bilance, dílčí vrstvy přízemní atmosféry vyčleněné podle různých kritérií. Výpar jeko zdrojový proces pro atmosféruckou vlhkost - metody určení. Vlhkostní poměry přízemní atmosféry - molekulární a turbulentní přenos vodní páry a jeho důsledky pro režim a vertikální profil vlhkostních charakteristik. Vertikální profil proudění vzduchu v přízemní atmosféře. Vliv různých aktivních povrchů na atmosféru (voda, sníh, morfologie reliefu). Planetární mezní vrstva atmosféry jako složka environmentu člověka a jako prostředí difuze znečištěnin ovzduší.
Literatura
  • Prošek, P., Rein, F. (1982é: Mikroklimatologie a mezní vrstva atmosféry. SPN, VŠ skriptum, Praha, 237 s.. Bednář, J., Zikmunda, O.(1985): Fyzika mezní vrstvy atmosféry. ACADEMIA Praha, 254 s..Oke, T., R.(1990): Boundary Layer Climates. ROUTLEDGE London,
  • Handbook of micrometeorology : a guide for surface flux measurement and analysis. Edited by Xuhui Lee - W. J. Massman - Beverly E. Law. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. xiv, 250. ISBN 1402022646. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: - odevzdání všech správně vypracovaných elaborátů ze cvičení (nejpozději v zápočtovém týdnu), Požadavky ke zkoušce: - splnění požadavku k udělení zápočtu, - absolvování zkoušky v zapsaném termínu (pokud nebyla změna řádně omluvena)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2020.