Z0107 Úvod do politické geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Rozvrh
Út 18:00–19:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0107/01: Po 15:00–15:50 Z4,02028, P. Voda
Z0107/02: Po 19:00–19:50 Z3,02045, P. Voda
Předpoklady
Z3090 Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz uvádí studenty do diskuse hlavních otázek současné politické geografie. Nejvíce pozornosti je věnováno následujícím tematickým oblastem: (1) nerovnoměrný rozvoj světa (vztah Severu a Jihu a jeho historický vývoj, diskurz rozvoje a jeho politická interpretace), (2) geopolitika, resp. interpretace prostoru ve světové politice (moderní geopolitická tradice a její kritika, kritická geopolitika), (3) pojetí národa a teorie nacionalismu, (4) geografie voleb a (5) mezinárodní politika životního prostředí. Studenti jsou vedeni ke kritickému pohledu na studovaná témata a k zaujetí vlastního stanoviska. Proto jsou významnou součástí kurzu semináře věnované diskusi vybraných textů. Součástí kurzu je také prezentace vybraného regionálního politického konfliktu současného světa, kterou studenti připravují v malých skupinách.
Osnova
 • 1. Organizace kurzu. Co je to politická geografie? Vývoj disciplíny.
 • 2. Nerovnoměrný rozvoj. Systém světového hospodářství: vznik, vývoj, prostorová struktura.
 • 3. Dědictví kolonialismu. Vznik a zánik třetího světa. Dlužní krize.
 • 4. Diskurz rozvoje. Poválečný vývoj teorie a strategií rozvoje.
 • 5. Rozvoj jako globalizace?
 • 6. Geopolitika. Moderní geopolitická tradice: geopolitické modely a jejich implikace.
 • 7. Kritická geopolitika.
 • 8. Národní identita a nacionalismus. Co je to národ? Formování národní identity.
 • 9. Moderní teorie nacionalismu.
 • 10. Case study: Palestina
 • 11. Demokracie a volby: demokracie a polyarchie, typy demokracie, demokracie a volební systémy.
 • 12. Geografie voleb: volby očima geografa (otázky, přístupy, metody) a nad volební mapou ČR.
 • 13. Mezinárodní environmentální politika: environmetální problémy a mezinárodní environmentální režimy.
Literatura
 • The geopolitics reader. Edited by Gearóid Ó Tuathail - Simon Dalby - Paul Routledge. 2nd ed. London: Routledge, 2006. x, 302. ISBN 0415341485. info
 • A companion to political geography. Edited by John A. Agnew - Katharyne Mitchell - Gearóid Ó Tuathail. Malden, Mass.: Blackwell, 2003. xii, 494. ISBN 9781405175647. info
 • GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Translated by Hana Novotná - Petr Skalník. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 133 s. ISBN 80-7325-023-3. info
 • Pohledy na národ a nacionalismus :čítanka textů. Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2. info
 • JOHNSTON, R.J. a Peter TAYLOR. Geographies of Global Change. Remapping the World. 2th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. xviii, 518. ISBN 0-631-22285-5. info
 • TAYLOR, Peter J. a Colin FLINT. Political geography : world-economy, nation-state and locality. 4th ed. Harlow: Prentice Hall, 2000. viii, 412. ISBN 0582357330. info
 • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2. info
 • AGNEW, John A. Geopolitics : re-visioning world politics. 1st ed. London: Routledge, 1998. 150 s. ISBN 0415140943. info
 • Political geography : a reader. Edited by John Agnew. 1st pub. London: Arnold, 1997. viii, 374. ISBN 0-340-67743-0. info
 • Ó TUATHAIL, Gearóid. Critical geopolitics : the politics of writing global space. 1st pub. London: Routledge, 1996. x, 314 s. ISBN 0-415-15701-3. info
 • AGNEW, John a Stuart CORBRIDGE. Mastering space :hegemony, territory and international political economy. 1st pub. London: Routledge, 1995. 260 s. ISBN 0-415-09434-8. info
 • Political geography of the twentieth century : a global analysis. Edited by Gerard Kearns - Peter J. Taylor. 1-st publ. London: Belhaven Press, 1993. xii, 269. ISBN 1852931973. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, samostatná četba a skupinový projekt. Semináře jsou nejčastěji věnovány buď diskusi témat z povinné literatury nebo prezentaci skupinových seminárních prací/projektů.
Metody hodnocení
Studenti mají za povinnost během semestru přečíst cca 10 textů (kapitoly, články) a napsat jejich kritické hodnocení. Seminární práci, která je zaměřena na analýzu vybraného regionálního politického konfliktu, vypracovávají ve skupině. Zkouška je písemná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.