Z5099 Regionální geografie polárních oblastí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 93 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/93, pouze zareg.: 0/93
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energetických toků, cirkulaci v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na globální změny a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (stabilita klimatu, uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny). Nedílnou součástí přednášek jsou informace o současných trendech výzkumu polárních oblastí, rozvoji turistiky a možných dopadech, ochraně přírodního bohatství krajiny a legislativě, která je při ochraně těchto území uplatňována.
Osnova
 • Regionální geografie Antarktidy
 • Klimatologie Antarktidy
 • Geologie a geomorfologie Antarktidy
 • Glaciologie a hydrologie Antarktidy
 • Flóra a fauna Antarktidy
 • Objevování a poznávání Antarktidy
 • Regionální geografie Arktidy
 • Klimatologie a glaciologie Arktidy
 • Flóra a fauna Arktidy
 • Metoda pylové analýzy
 • Objevování a poznávání Arktidy
Literatura
 • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
 • KING, John Chritopher a J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
 • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
 • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
 • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Výukové metody
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tématicky zaměřených protokolů.
Metody hodnocení
Nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška probíhá písemnou formou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.