G7651 Instrumentální metody v petrologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 Gp,02006
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
ukončení předmětu petrologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/38
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět problematice užití přístrojů a jednotlivých analytických metod v petrologii.
Osnova
  • Terénní přístroje.Gamaspektrometrie, magnetometrie, gravimetrie Laboratorní přístroje.Celohorninové analýzy, bodové analýzy, isotopy stabilní, isotopy radiogenní. Akcesorické minerály. Metody interpretace dat.Tektonické interpretace
Literatura
  • HALL, Anthony. Igneous petrology. 2nd ed. Essex: Longman Group, 1996. xiv, 551. ISBN 0582230802. info
  • MCLANE, Michael. Sedimentology. New York: Oxford University Press, 1995. xiii, 423. ISBN 0195078683. info
  • BLATT, Harvey. Sedimentary petrology. 2nd ed. New York: W.H. Freeman, 1992. 514 s. ISBN 0-7167-2273-9. info
  • KONOPÁSEK, Jiří. Metamorfní petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 8071846686. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Forma výuky - přednáška. předmět ukončen písemným testem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2011/2012.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.