G7651 Instrumentální metody v petrologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Jaroš (pomocník)
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 Gp,02006
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončení předmětu G3021 Petrologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět problematice užití přístrojů a jednotlivých analytických a geofyzikálních metod v petrologii, vyhodnotit použitelnost jednotlivých metod pro řešení konkrétního problému
Osnova
 • Terénní přístroje
 • Gamaspektrometrie, magnetometrie, gravimetrie
 • Laboratorní přístroje
 • Celohorninové analýzy, bodové analýzy, isotopy stabilní, isotopy radiogenní
 • Akcesorické minerály
 • Metody interpretace dat
 • Tektonické interpretace
Literatura
 • HALL, Anthony. Igneous petrology. 2nd ed. Essex: Longman Group, 1996. xiv, 551. ISBN 0582230802. info
 • MCLANE, Michael. Sedimentology. New York: Oxford University Press, 1995. xiii, 423. ISBN 0195078683. info
 • BLATT, Harvey. Sedimentary petrology. 2nd ed. New York: W.H. Freeman, 1992. 514 s. ISBN 0-7167-2273-9. info
 • KONOPÁSEK, Jiří. Metamorfní petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 8071846686. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška ve formě písemného testu. Student odpovídá na několik otázek formou souvislé psané odpovědi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2015/2016.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2017, podzim 2019.