Z8172 Mapová sémiotika a toponomastika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Krchňavá (cvičící)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8172/01: Po 13:00–14:50 Z1,01001b, T. Krchňavá
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( KOS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy mapové semiotiky a toponomastiky jako významné prostředky ve společenské komunikaci, získávání informací a vytváření nových poznatků. Logika tvorby znaků, obecná teorie znakových systémů. Obsah informací k formám jejich vyjádření. Uživatelská a užitná stránka znakových systémů spojená s výkladem, pochopením a rozlišováním geografických jmen. Vznik, význam, potřeba a standardizace geografického názvosloví. Význam a aplikace mapové semiotiky a toponomastiky v mapové tvorbě.
Osnova
 • 1. Vymezení a definování základních pojmů mapová semiotika, mapový jazyk a mapový znak, vývoj koncepcí tvorby znakových soustav.
 • 2. Informační koncepce map, koncepce kartografické komunikace, koncepce mapy jako systému, koncepce matematicko-kartografického modelování.
 • 3. Koncepce jazyka mapy, koncepce mapového symbolismu, koncepce mapového - kartografického jazyka.
 • 4. Východiska jazykové koncepce mapy a základní kritéria organizace mapového jazyka.
 • 5. Legenda mapy a sémantika mapových znaků.
 • 6. Morfografie znaků a morfografické operace.
 • 7. Mapová syntaxe - zobrazení, mapová osnova, lokační a typizační principy.
 • 8. Mapové styly historické, současné, individuální až regionální.
 • 9. Vymezení pojmů onomastika a toponomastika, geografická jména, soustava geografických jmen.
 • 10. Klasifikace toponymických typů v češtině.
 • 11. Sémantická stránka toponym.
 • 12. Standardizace geografických jmen.
 • 13. Kartografické jazyky světa a jejich přepis - transpozice, transliterace a transkripce, exonyma.
 • 14. Grafická stránka popisu na mapách.
 • 15. Toponomastický pramenný materiál historický, geografický, kartografický a nářeční.
Literatura
 • Pravda, Ján. Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava: Geografický ústav SAV, 1990. 168 s.
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 231 s. info
 • Lutterer, Ivan - Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 317 s.
 • BERTIN, Jacques. Semiology of graphics : diagrams, networks, maps. Translated by William J. Berg. 1st ed. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2011. xv, 438. ISBN 9781589482616. info
Výukové metody
Přednášky, praktická cvičení na počítačích
Metody hodnocení
ústní zkouška, hodnocení cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.