Z8172 Mapová sémiotika a toponomastika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marian Švik (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8172/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 9:00–9:50 Z1,01001b, M. Švik
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( KOS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základy mapové semiotiky a toponomastiky jako významné prostředky ve společenské a kartografické komunikaci, získávání informací a vytváření nových poznatků. Dále obecná teorie znakových systémů a logika tvorby znaků a kartografických znaků a také obsah informací vzhledem k formám jejich vyjádření. V neposlední řadě uživatelská a užitná stránka znakových systémů spojená s výkladem, pochopením a rozlišováním geografických jmen. Problematika geografických jmen zahrnuje také vznik, význam, potřebu a standardizaci geografického názvosloví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základům tvorby mapových znaků;
- korektně pracovat s geografickým názvoslovím v kartografické tvorbě;
- analyzovat existující znaky a znakové sady;
Osnova
 • 1. Vymezení a definování základních pojmů mapová semiotika, mapový jazyk a mapový znak, vývoj koncepcí tvorby znakových soustav.
 • 2. Informační koncepce map, koncepce kartografické komunikace, koncepce mapy jako systému, koncepce matematicko-kartografického modelování.
 • 3. Koncepce jazyka mapy, koncepce mapového symbolismu, koncepce mapového - kartografického jazyka.
 • 4. Východiska jazykové koncepce mapy a základní kritéria organizace mapového jazyka.
 • 5. Legenda mapy a sémantika mapových znaků.
 • 6. Morfografie znaků a morfografické operace.
 • 7. Mapová syntaxe - zobrazení, mapová osnova, lokační a typizační principy.
 • 8. Mapové styly historické, současné, individuální až regionální.
 • 9. Vymezení pojmů onomastika a toponomastika, geografická jména, soustava geografických jmen.
 • 10. Klasifikace toponymických typů v češtině.
 • 11. Sémantická stránka toponym.
 • 12. Standardizace geografických jmen.
 • 13. Kartografické jazyky světa a jejich přepis - transpozice, transliterace a transkripce, exonyma.
 • 14. Grafická stránka popisu na mapách.
 • 15. Toponomastický pramenný materiál historický, geografický, kartografický a nářeční.
Literatura
 • Pravda, Ján. Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava: Geografický ústav SAV, 1990. 168 s.
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 231 s. info
 • Lutterer, Ivan - Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 317 s.
 • BERTIN, Jacques. Semiology of graphics : diagrams, networks, maps. Translated by William J. Berg. 1st ed. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2011. xv, 438. ISBN 9781589482616. info
Výukové metody
Přednášky, praktická cvičení na počítačích
Metody hodnocení
ústní zkouška, hodnocení cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.