JAF01 Angličtina pro fyziky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (pomocník)
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Martiníková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, MA, Ph.D. (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF01/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 12:00–13:50 J1, E. Čoupková
JAF01/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 8:00–9:50 J1, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu do úrovně B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B1 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B1 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
sdělit informace o sobě a o svém studiu na univerzitě
klasifikovat
srovnávat
prezentovat jednoduchá fyzikální témata
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Odborné texty z fyziky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a aktuálnosti Studying at university Science and technology Properties of materials Clasifying in physics Periodic table Atom and bonding Numbers and measurements Greatest discoveries in physics Electricity and magnetism Solar system Moon Motion Laser
Literatura
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 252 s. ISBN 0521283647. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • ZEMANOVÁ, Alena. Angličtina pre fyzikov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007. 98 s. ISBN 9788022322720. info
 • Physics:Reader. Ivana Tulajová Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno 2000
 • Science. Keith Kelly. Macmillan 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0
 • http://www.sciencenews.org
 • http://www.newscientist.com
 • http://www.sciencedaily.org
 • http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm
 • http://www.nature.com
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu,poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.