JAF01 Angličtina pro fyziky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF01/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–16:50 J1, E. Čoupková
JAF01/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 11:00–12:50 J1, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu JAF01 je: zvýšení povědomí studentů o studiu v anglicko-jazyčném prostředí (internacionalizace) zvýšení povědomí studentů o současných potřebách příslušníků specifických odborných komunit (představit jazyk v kontextu typických žánrů, procvičovat tyto žánry) poukázaní na rozdíly mezi EST (English for Science and Technology – angličtina pro vědu a technologii) a všeobecnou akademickou angličtinou (například při uvádění číselných hodnot v psaných textech) procvičování a rozšíření akademické slovní zásoby a základní slovní zásoby v kontextu fyziky (číselné údaje a měření, vědecká metoda, sluneční soustava, vlastnosti materiálů, fyzikální procesy, elektřina a magnetismus, atd.) procvičování jazykových dovednosti a funkcí typických pro přírodovědecké obory (například: popis procesu, klasifikace, definování, porovnávání, vztah příčiny a následku, etc.), které budou studenti schopni uplatnit v užším kontextu své specializace (tzv. transferrable skills) procvičování akademických dovednosti: sebeprezentace, vystupování s veřejnými projevy ve odborném kontextu, popis schématu, identifikace a formulace hlavní myšlenky, identifikace specifických informací, shrnutí textu, interpretace informací, struktura psaného odstavce
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: popsat svá studia, prezentovat mateřskou akademickou instituci použit číselné hodnoty v přírodovědném akademickém textu popsat požití měřicího přístroje, popsat experiment (jeho cíl, použitý materiál, metodu, výsledek a závěr) mluvit o různých způsobech klasifikací ve fyzice formálně vystupovat před posluchači popsat procesy (zvláště fyzikálního charakteru) srovnat dva koncepty/ dvě metody, popsat jejich podobnosti a odlišnosti napsat krátký akademický text, s důrazem na jeho správnou organizaci, využíti jazykových funkci a specializované slovní zásoby použit níže uvedenou gramatiku v kontextu svého oboru
Osnova
 • Studying Physics and Language How and where do you study, Atom Numbers and measurements Properties of Materials Scientific Method Shapes Classifying in Physics, University Structure Electricity and Magnetism Revision lesson, Science and Technology The Solar System Lensless Photography, Hologram Revision, discussion of videos Credit test Grammar: past simple, present perfect,present continuous, future, questions, expressing purpose, adverbs of sequence, comparing structures, modlas for possibility, quantifiers, determiners, articles.
Literatura
  doporučená literatura
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 252 s. ISBN 0521283647. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • ZEMANOVÁ, Alena. Angličtina pre fyzikov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007. 98 s. ISBN 9788022322720. info
 • Physics:Reader. Ivana Tulajová Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno 2000
  neurčeno
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Science. Keith Kelly. Macmillan 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0
 • http://www.sciencenews.org
 • http://www.newscientist.com
 • http://www.sciencedaily.org
 • http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm
 • http://www.nature.com
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu,poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce, závěrečný úkol
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/JAF01/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.