Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1030c/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 D36/223, J. Schenková
Bi1030c/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 9:00–10:50 D36/223, J. Schenková
Bi1030c/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 11:00–12:50 D36/223, J. Schenková
Předpoklady
NOW ( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: poznat ty zástupce bezobratlých živočichů, kteří byli prezentováni na cvičeních; kreslit mikroskopické preparáty a popisovat jednotlivé struktury; zařadit organismy do systému.
Osnova
 • Úvod, Rhizaria, Excavata, Amoebozoa, Chromalveolata
 • Chromalveolata - Ciliophora
 • Porifera, Ctenophora, Cnidaria, Myxozoa
 • Lophotrochozoa: Gastrotricha, Platyhelminthes, Rotifera, Acanthocephala
 • Mollusca 1 - Aplacophora, Polyplacophora, Tryblidia, Gastropoda
 • Mollusca 2 - Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda
 • Nemertea, Sipuncula, Annelida, Ectoprocta
 • Ecdysozoa: Nematoida, Panarthropoda: Onychophora, Tardigrada
 • Arthropoda 1 - Chelicerata, Myriapoda
 • Arthropoda 2 - "Crustacea"
 • Arthropoda 3 - Hexapoda
 • Deuterostomia: Echinodermata
Literatura
 • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
 • ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 255 s. ISBN 8086960080. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, kreslení a popisování mikroskopických preparátů, zařazování objektů do systému
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje: 1. za docházku, pro 1 cvičení možná absence bez omluvenky, jinak omlouvá nemoc jen řádně nahlášená na studijním oddělení. 2. Úspěšné absolvování 4 testů v průběhu semestru. 3. Vypracování protokolů ze všech cvičení (kontroluje se průběžně, vždy na konci cvičení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.