Z5151 Environmentální rizika biodiverzity

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–11:50 Z2,01032
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o principech působení faktorů prostředí na biologickou diverzitu. V kontextu ekologických vztahů budou popsány mechanismy působení přírodních i antropogenně ovlivněných podmínek. Na příkladech terestrických a sladkovodních ekosystémů budou představeny analýzy rizik spojených se změnami stanovišť, klimatu, využití krajiny, invazemi nepůvodních druhů a chemickým znečištěním.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základní procesy a strukturu ekosystémů
- charakterizovat biologickou diverzitu a vyhodnotit její vazby na environmentální rizika
- aplikovat schéma DPSIR na modelových příkladech terestrických a sladkovodních ekosystémů
- porozumět ekologickým vazbám při změnách biotopů, klimatu a při kontaminaci prostředí chemickými látkami
- porozumět konceptu ekosystémových služeb, invazních druhů a nápravy poškozených ekosystémů
Osnova
 • 1) Úvod (struktura ekosystémů, biologická diverzita, ekologické procesy)
 • 2) Biodiverzita – teorie, charakteristiky, řídící faktory
 • 3) Biodiverzita – časo-prostorové aspekty
 • 4) Environmentální rizika (typologie); schéma DPSIR (Řídící faktory, Tlaky, Stavy, Dopady, Odezvy)
 • 5) Ekologie působení stresoru
 • 6) Biodiverzita a ekosystémové procesy
 • 7) Vztahy biodiverzity ke klimatu
 • 8) Scénáře změn využití krajiny
 • 9) Změny biotopů (Natura 2000, Ochrana stanovišť)
 • 10) Vliv chemického znečištění na biodiverzitu
 • 11) Biologické invaze
 • 12) Ekosystémové služby
 • 13) Analýza rizik pro biodiverzitu
Literatura
 • Atlas of biodiversity risk. Edited by Josef Settele. 1st pub. Sofia: Pensoft, 2010. xv, 264. ISBN 9789546424464. info
 • MAGURRAN, Anne E. Measuring biological diversity. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2004. viii, 256. ISBN 0632056339. info
 • Ecological modeling in risk assessment : chemical effects on populations, ecosystems, and landscapes. Edited by Robert A. Pastorok. Boca Raton: Lewis Publishers, 2002. 302 p. ISBN 1566705746. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška proběhne ústní formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.