Z5151 Environmentální rizika biodiverzity

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 13/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o principech působení faktorů prostředí na biologickou diverzitu. V kontextu ekologických vztahů budou popsány mechanismy působení přírodních i antropogenně ovlivněných podmínek. Na příkladech terestrických a sladkovodních ekosystémů budou představeny analýzy rizik spojených se změnami stanovišť, klimatu, využití krajiny, invazemi nepůvodních druhů a chemickým znečištěním.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základní procesy a strukturu ekosystémů
- charakterizovat biologickou diverzitu a vyhodnotit její vazby na environmentální rizika
- aplikovat schéma DPSIR na modelových příkladech terestrických a sladkovodních ekosystémů
- porozumět ekologickým vazbám při změnách biotopů, klimatu a při kontaminaci prostředí chemickými látkami
- porozumět konceptu ekosystémových služeb, invazních druhů a nápravy poškozených ekosystémů
Osnova
 • 1) Úvod (struktura ekosystémů, biologická diverzita, ekologické procesy)
 • 2) Biodiverzita – teorie, charakteristiky, řídící faktory
 • 3) Biodiverzita – časo-prostorové aspekty
 • 4) Environmentální rizika (typologie); schéma DPSIR (Řídící faktory, Tlaky, Stavy, Dopady, Odezvy)
 • 5) Ekologie působení stresoru
 • 6) Biodiverzita a ekosystémové procesy
 • 7) Vztahy biodiverzity ke klimatu
 • 8) Scénáře změn využití krajiny
 • 9) Změny biotopů (Natura 2000, Ochrana stanovišť)
 • 10) Vliv chemického znečištění na biodiverzitu
 • 11) Biologické invaze
 • 12) Ekosystémové služby
 • 13) Analýza rizik pro biodiverzitu
Literatura
 • Atlas of biodiversity risk. Edited by Josef Settele. 1st pub. Sofia: Pensoft, 2010. xv, 264. ISBN 9789546424464. info
 • MAGURRAN, Anne E. Measuring biological diversity. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2004. viii, 256. ISBN 0632056339. info
 • Ecological modeling in risk assessment : chemical effects on populations, ecosystems, and landscapes. Edited by Robert A. Pastorok. Boca Raton: Lewis Publishers, 2002. 302 p. ISBN 1566705746. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška proběhne ústní formou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z5151