Z7887 Environmentální historie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 8:00–8:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7887/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 9:00–10:50 Z5,02004, J. Burianová
Z7887/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 Z3,02045, J. Burianová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentovi základní přehled o historii, současnosti, aktivitách v oblasti environmentální historie. Student pozná komplexní a systémový přístup environmentální historie, který přispívá ke snaze řešit důsledky regionálních a globálních problémů, k přesnějšímu předvídání jejich budoucího vývoje na základě hlubšího poznání příčin, zákonitostí a důsledků vývoje interakcí člověka a přírody v minulosti.
Výstupy z učení
Student pozná komplexní a systémový přístup environmentální historie, který přispívá ke snaze řešit důsledky regionálních a globálních problémů, k přesnějšímu předvídání jejich budoucího vývoje na základě hlubšího poznání příčin, zákonitostí a důsledků vývoje interakcí člověka a přírody v minulosti.
Osnova
 • 1. Co je environmentální historie
 • 2. USA - kolébka environmentální historie
 • 3. Vývoj environmentální historie v Evropě, v ČR
 • 4. Environmentální historie a geografie, metody výzkumu
 • 5. Krajina jako palimpsest
 • 6. Encyclopedia of World Environmental History
 • 7. Výzkum v oblasti environmentální historie na GÚ PřF MU
 • 8. Vybrané případové studie
Literatura
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. xlvi, 516. ISBN 0415937337. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937345. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937353. info
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 8020007806. info
 • Dealing with diversity :2nd international conference of the European society for environmental history Prague 2003 : abstract book. Edited by Leoš Jeleček. Praha: Charles University. Faculty of science. Department of social geography and regional development, 2003. 143 s. ISBN 80-86561-08-9. info
 • MANNION, A. M. Global environmental change : a natural and cultural environmental history. Essex: Longman Scientific & Technical, 1991. 404 s. ISBN 0582003512. info
 • HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world : humankind's changing role in the community of life. 1st pub. London: Routledge, 2001. xiv, 264. ISBN 0415136180. info
 • Resources of the city : contributions to an environmental history of modern Europe. Edited by Dieter Schott - Bill Luckin - Geneviève Massard-Guilbaud. Burlington, VT.: Ashgate, 2005. xiv, 285. ISBN 0754650812. info
 • http://www.klaudyan.cz/
Výukové metody
Předmět se skládá z teoretické přednášky a cvičení. Cvičení bude probíhat formou referátů o vybraných případových studiích s následnou diskusí nad postupy, metodami, výsledky. Studenti se pokusí aplikovat metody, postupy environmentální historie na vybraných tématech.
Metody hodnocení
K zápočtu je potřeba pravidelná docházka a referáty, sleduje se jejich obsahová i formální stránka. Kolokvium - odevzdání písemné práce a diskuse nad touto prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2019, podzim 2020.