Bi8185 Ekologie lesa

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 D32/329
Předpoklady
Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění struktuře a fungování lesních ekosystémů na různých úrovních hierarchie, s důrazem na strukturu a dynamiku lesní vegetace; seznámení s hlavními druhy lesních dřevin v ČR, jejich biologií a stanovištními vazbami; porozumění významu různých stanovištních faktorů pro různé typy lesních společenstev; představení lesních ekosystémů i z jiných hledisek než vegetačních (šneci, ptáci, houby aj.). seznámení s postglaciální historií lesa ve střední Evropě; seznámení s hlavními typy lesní vegetace v ČR a jejich stanovištními vazbami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět struktuře a fungování lesních ekosystémů na různých úrovních hierarchie;
- popsat hlavní druhy lesních stromů v České republice, jejich biologii a stanovištní nároky;
- porozumět významu různých stanovištních faktorů pro různé lesní vegetační typy;
- srovnat a syntetizovat různé aspekty poznání lesních ekosystémů (vegetace, bezobratlí, ptáci, houby aj.);
- porozumět holocenní historii lesů ve střední Evropě;
- popsat hlavní typy lesní vegetace v České republice a jejich stanovištní nároky.
Osnova
 • Úvod: domluva, formality, Co je to les?
 • Charakteristika středoevropských lesních biomů.
 • Faktory prostředí: lesní klima, světlo, teplota, voda, vítr, oheň.
 • Půda a živiny.
 • Dynamika.
 • Postglaciální vývoj.
 • Tradiční a moderní management lesa.
 • Základní typy lesa v ČR.
 • Ekologie hlavních lesních dřevin ČR.
 • Pohledy odjinud: Les a měkkýši
 • Ekologie ptáků v lese
 • Dynamika přirozených temperátních lesů
 • Houby a les
Literatura
 • Vegetation survey of the Czech republic. Edited by Jaroslav Moravec. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 63 s. ISBN 8020006753. info
 • MORAVEC, Jaroslav, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ a Zdenka NEUHÄUSLOVÁ. Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Praha: Academia, 2000. 319 s. ISBN 80-200-0762-8. info
 • HUSOVÁ, Miroslava a Jaroslav JIRÁSEK. Vegetation survey of the Czech republic. Edited by Jaroslav Moravec. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 127 s. ISBN 8020006753. info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka. Vegetation survey of the Czech republic. Edited by Jaroslav Moravec. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 78 s. ISBN 8020006753. info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Denisa BLAŽKOVÁ, Vít GRULICH, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jan JENÍK, Jaroslav JIRÁSEK, Jiří KOLBEK, Zdeněk KROPÁČ, Vojen LOŽEK, Jaroslav MORAVEC, Karel PRACH, Kamil RYBNÍČEK, Eliška RYBNÍČKOVÁ a Jiří SÁDLO. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Praha: Academia, 1998. 341 s. ISBN 80-200-0687-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek. Účast nepovinná, ale doporučená. Některé přednášky vedou pozvaní odborníci na dílčí témata.
Metody hodnocení
Ukončení ústní zkouškou.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/rolecek/Ekolesa1.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v lichých letech (podzim 2015, 2017, ...).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2021, podzim 2023.