C3807 Cvičení z chemie přírodních polymerů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–12:50 A10-316
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika || C1100k Laboratorní technika || C1600 Základní praktikum z chemie
Pro zápis předmětu je předpokladem zvládnutí základních laboratorních úkonů a technik, které lze získat v základních laboratorních cvičeních (viz prerekvizity).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Laboratorní cvičení z přírodních polymerů nabízí studentům získat základní praktické zkušenosti s chemií přírodních polymerů v oblastech jejich přípravy, izolace, stanovení a zpracování, využitelné nejen v oblasti konzervování a restaurování. Studenti se také seznámí s pokročilou technikou výroby vláken - elektrostatickým zvlákňováním.
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti a zejména praktické zkušeností se specifickou chemií přírodních polymerů v oblastech jejich:
1)přípravy a výroby
2)identifikace
3)dělení a stanovení
4)zpracování a úpravy
Osnova
 • POLYSACHARIDY – ŠKROB
 • Stanovení škrobu gravimetricky
 • Důkaz přítomnosti škrobu a solaninu v hlízách brambor
 • Dělení škrobu na amylosu a amylopektin
 • Enzymatická hydrolýza škrobu
 • BÍLKOVINY, AMINOKYSELINY – stanovení
 • Stanovení volných aminokyselin
 • Důkaz bílkovin biuretovou xantoproteinovou reakcí
 • BÍLKOVINY – MLÉKO
 • Stanovení aktivní kyselosti mléčných výrobků
 • Stanovení kyselosti kaseinu
 • Stanovení obsahu tuků v kaseinu
 • Stanovení popela v kaseinu
 • Stanovení orientační viskozity kaseinu
 • Stanovení bílkovin v mléce
 • Výroba galalitu z kaseinu
 • DŘEVO A POLYSACHARID CELULOSA
 • Stanovení rozpustnosti celulos v hydroxidu sodném
 • Stanovení vlhkosti dřeva
 • Stanovení vlhkosti celulosy
 • Stanovení α-celulosy
 • Stanovení podílu holocelulosy ve dřevě
 • Stanovení ligninu ve dřevě
 • Simulace výroby pergamenového papíru
 • Příprava nitrátu celulosy
 • Příprava měďnatého hedvábí
 • TUKOVÉ CHARAKTERISTIKY
 • Peroxidové číslo
 • Jodové číslo
 • Číslo kyselosti
 • Číslo zmýdelnění
 • Esterové číslo
 • Příprava mýdla
 • ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ A CHARAKTERISTIKA NETKANÉ TEXTILIE
Literatura
 • Skripta k předmětu C3807, PřF MU
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Docházka
Hodnocení protokolů z laboratorních úloh
Ověření znalostí formou testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/C3807