G6981k Projekty průzkumu a těžby nerostných surovin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Dan Štěpánský (přednášející)
Mgr. Sebastián Hreus (cvičící)
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 9:00–11:00 G2,02003, Pá 25. 10. 9:00–16:00 Gp,02006, Pá 10. 1. 11:00–12:00 G2,02003
Předpoklady
! G6981 Projekty průzkumu a těžby NS && ! NOW ( G6981 Projekty průzkumu a těžby NS ) && ((!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G6981k