G7301 Metody stratigrafie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7300 Metody stratigrafie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět G3060, G4060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zejména posluchačům magisterského programu geologie. Jeho cílem je seznámit je s problematikou teoretických problémů stratigrafie, hlavními metodami stratigrafie a smyslem unifikované stratigrafické terminologie.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu mít znalosti
- o konvenčních stratigrafckých metodách (litostratigrafie, biostratigrafie) - metodách absolutního datování hornin (poločas rozpadu radionuklidů) - petrofyzikálních stratigrafických metodách (měření ve vrtech, např. gamakarotáž, magnetická susceptibilita atd.) - geochemických stratigrafických metodách (chemostratigrafie stabilních izotopů, prvková geochemie)
Osnova
 • Aspekty stratigrafie (logicko-metodologický, semiotický, praxeologický, historicko-teoretický)
 • Čas v geologii, principy a postuláty stratigrafie
 • Metody stratigrafie
 • Zásady stratigrafické klasifikace, kódy, jednotky, stratigrafické stupnice
 • Globální standardní stratigrafie
Literatura
 • Schoch R. M. Stratigraphy, Principles and methods. vyd. Van Nostrand Reinhold, New York 1989, 370 str.
 • Doyle P. & Bennett M. R., Unlocking the Stratigraphical Record. Vyd. Wiley, 1999 (Reprinted), 532 str.
 • Mann K. O. & Lane H. R., Graphic correlation. Vyd.SEPM Tulsa, Oklahoma, 1995, 263 str.
 • Michalík J., Reháková D., Kováč M., Soták J. & Baráth I., Geológia stratigrafických sekvencií, Vyd. VEDA Bratislava 1999, 233 str.
Výukové metody
výklad teorie, laboratorní cvičení - grafické úkoly
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Ke zkoušce je nutno předložit protokoly ze cvičení a text zprávy "Historický vývoj zadaného území"
Informace učitele
Přednášky jsou doplněny grafickými přílohami, které obdrží účastníci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G7301