G9631 Aktivní tektonika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–12:50 Gp,02006
Předpoklady
! G9630 Aktivní tektonika && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
nevyzadovany
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje metody studia recentní tektonické aktivity na příkladu Evropy.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s recentní tektonickou aktivitou v Evropě.
Osnova
 • 1. aktivní tektonika - úvod
 • 2. geomorfologické metody
 • 3. geologické metody
 • 4. geofyzikální metody
 • 5. geodetické metody
 • 6. paleoseismické metody
 • 7. projevy aktivní tektoniky v zonách kolizní tektoniky
 • 8. projevy aktivní tektoniky v Evropě
 • 9. aktivní tektonika ČM
Literatura
  doporučená literatura
 • Active Tectonics, National academy press, Washington, 1980, 267 p.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní pohovor
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9631