G9641 Katodová luminiscence

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Mgr. Jana Stroupková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G9640 Katodová luminiscence && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
nevyzadovany
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznamit posluchače s teoretickými základy jevu luminiscence a katodove luminiscence, uvézt hlavní možnosti využití v geologii a formou praktických ukázek a cvičení dokumentovat možnosti metody. Předmět je určen zejména diplomantům zpracovávajícím diplomovou práci v oboru geologie krystalinika, sedimentologie, karbonátové petrografie aj.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu orientovat v možnosti využití katodove luminiscence při studiu geologie.
Osnova
 • 1. CL - úvod
 • 2. Typy CL přístrojů
 • 3. Aplikace CL v geologii a příbuzných oborech
 • 4. Karbonáty v CL
 • 5. Živce v CL
 • 6. Ostatní minerály
 • 7. Praktické demonstrace
Literatura
 • Pagel, M., et al.(2000) Cathodoluminescence in Geosciences. Springer, 514p.
 • Marshall, D.J. Cathodoluminescence of Geological Materials. Unwin Hyman, 1988, 146 p.
Výukové metody
přednáška + laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9641