G9781 Základy speleologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Otava, CSc. (přednášející), doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (zástupce)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Jiří Otava, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G9780 Základy karsologie a speleol. && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského nebo magisterského studia se zájmem o speleologii. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy speleologie.
Výstupy z učení
Student získá obecný přehled o problematice krasu, jeho zkoumání a útvarech, které jsou s krasem přímo spjaty.
Osnova
  • Jsou probrány jednotlivé krasové jevy na příkladu Moravského krasu.
Literatura
  • PŘIBYL, Jan, Vojen LOŽEK a Bohumil KUČERA. Základy karsologie a speleologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 354 s. ISBN 8020000844. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test nebo zápočet za aktivní účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9781