G9841 Mikroskopování k diplomové práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–13:50 Go,-1012
Předpoklady
! G9840 Mikroskopie pro diplomanty I && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončené bakalářské studium
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je procvičení mikroskopických metod výzkumu a práce na vlastních diplomových projektech studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - účinně aplikovat optickou mikroskopii minerálů a hornin při řešení tématu své diplomové práce
Osnova
 • Instrukce mají povahu konzultací, týkajících se petrologických prací.
 • Jsou zaměřeny na praktické úkoly, vyplývající z témat diplomových prací, hlavně na: mikropetrografickou analýzu, kvantitativní mineralogické analýzy,
 • klasifikaci hornin, měření velikosti zrn, porositu
 • mikrostrukturní a texturní petrologické charakteristiky
 • termogravimetrii a její aplikace
 • studium hornin rentgenovou difrakcí
 • infračervenou spektroskopii a její použití v petrograficky orientovaných pracích
 • elektronovou mikroskopii a mikroanalýzu.
 • Tyto instrukce jsou v jednotlivých studijních skupinách modifikovány podle potřeb diplomantů.
Literatura
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Poznávání hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 153 s. ISBN 80-210-1838-0. info
 • FEDIUK, Ferry. Základy nomenklatury, klasifikace a typologie granitoidů. 1. vyd. Řež: Ústav jaderného výzkumu, 1997. 44 s. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Miloslav SUK a Dušan HOVORKA. Geochemie geologických procesů v litosféře. II. Metody a interpretace. 1995. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 148 s. Učební texty přírodovědecké fakulty MU. ISBN 80-210-1270-6. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Metody klasifikačních přepočtů analýz vyvřelých hornin. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1994. 191 s. ISBN 80-210-0020-1. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Návrh k pojmenování a klasifikaci metamorfovaných hornin. Edited by Miloš Suk. Praha: Gabriel, 1991. 186 s. ISBN 80-900332-6-1. info
 • FEDIUK, Ferry a Eva FEDIUKOVÁ. Struktury a textury hornin. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1970. 160 s. info
 • DUDEK, Arnošt, Ferry FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky : příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 303 s., 1. info
 • FEDIUK, Ferry. Fjodorovoa mikroskopická metoda. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 185 s. + 7. info
Výukové metody
konzultace, práce na vlastním problému
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.