GV001 Pomoc při výuce (pro doktorandy)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je určen pouze pro doktorandy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit doktorandům získat pedagogické zkušenosti s předáváním odborných znalostí ostatním studentům.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude doktorand schopen připravit výukovou prezentaci, realizovat odbornou výuku a vyhodnocovat své pedagogické výsledky.
Osnova
  • Příprava prezentace Příprava úloh do cvičení Přímá pedagogická činnost Příprava a vyhodnocování testů Oponentské posudky na bakalářské práce
Literatura
    doporučená literatura
  • SLAVÍK, Milan. Vysokoškolská pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 253 stran. ISBN 9788024740546. info
  • POSPÍŠIL, Oldřich. Pedagogika dospělých : andragogika : (studijní text). Praha: Univerzita Karlova, 2001. 218 s. ISBN 8072900641. info
  • ŘEHOŘKOVÁ, Marie. Pedagogika dospělých. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 89 s. info
  • ČERNOHORSKÝ, Martin. Vysokoškolská pedagogika v mezinárodních vědeckých institucích. 1975. info
Výukové metody
Praktické provedení
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.