JFP01 Francouzština pro přírodovědce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Veškrnová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JFP01/01: St 13:00–14:50 J5, D. Veškrnová
JFP01/02: St 8:00–9:50 J1, D. Veškrnová
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a přírodovědných tématech
prezentovat jednoduchá přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý přírodovědný text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
  • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
  • Le Nouveau sans frontiere II
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
Literatura:

Le Nouveau sans frontiere II;
Odborné texty: časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Comment - Séléctions du Reader's Digest
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.