JSP01 Španělština pro přírodovědce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JSP01/01: Po 10:00–11:50 J5, J. Žváčková
Předpoklady
Znalost španělského jazyka na úrovni B1 ERR. Vstupní test.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a přírodovědných tématech
prezentovat jednoduchá přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý přírodovědný text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu prezentovat jednoduchá témata s využitím základních prezentačních technik shrnout jednoduchý text klasifikovat porovnávat určit příčiny a důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
 • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
 • C. Moreno a kol.: Actividades lúdicas, SGEL 1999, ISBN 84-7143-772-4
 • J.Králová a kol.: Fiesta 1, Fraus 2000, ISBN 807238-085 F. Castro: Uso de la gramática espanola (intermedio), Edelsa 1997, ISBN 84-7711-134-0
 • : M.A.Palomino: Técnicas de correo comercial, Edelsa 1997, ISBN 8-7711-176-6
 • J. Arribas: Preparación DELE, Edelsa 1997, ISBN 84-7711-088-3
 • J. Carrasco Montero: Reálie španělsky mluvících zemí, Fraus 1997, ISBN 80-85784-54-8
 • N.Sans, L. Miguel: Cómo suena, Difusión 1991, ISBN 84-87099-22-X
 • L. López Ruiz: Historietas y pasatiempos, Edelsa 1998, ISBN 84-85786-97-1
 • G. Gonzáles Mangas, M Marcos de la Losa: Técnicas de conversación telefónica: Edelsa 1999, ISBN 84-7711-184-7
 • R. M Martín: La gramática da juego, Heinemann 1997, ISBN 0 43530091 1
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK:
Studentům, kteří na jazykových školách úspěšně složili státní zkoušku všeobecnou nebo mají španělské zkoušky Diploma Intermedio, příp. Diploma Superior nebo jsou absolventy španělského gymnázia bude uznána písemná část zkoušky po předložení originálu vysvědčení. Studenti, kteří absolvovali zkoušku ze španělštiny na jiné univerzitě či fakultě podobného zaměření mohou žádat o uznání písemné části zkoušky pokud dosáhli urovně B1 dle ERR (kód JS001 Odborná španělština - zkouška) nebo B2 dle ERR (kód JS002 Pokročilá odborná španělština - zkouška). Ústní část zkoušky - prezentace na odborné téma z oboru - je povinná, požadavky jsou na ISu (materiály předmětu).

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:
Zápočty a zkoušky je možno skládat pouze během zápočtového týdne a během zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.