MUC11 Matematická analýza 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 M1,01017
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC11/01: St 16:00–17:50 M4,01024, P. Šišma
MUC11/02: St 18:00–19:50 M4,01024, P. Šišma
Předpoklady
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto kurzu bude student rozumět základním pojmům a výsledkům diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné a bude je schopen uplatnit k vyšetřování konkrétních funkcí.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu bude student rozumět základním pojmům a výsledkům diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné a bude je schopen uplatnit k vyšetřování konkrétních funkcí.
Osnova
  • Reálná čísla. Posloupnosti a elementární funkce. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (limita a spojitost, derivace, průběh funkce, diferenciál funkce, Taylorův mnohočlen a vzorec s derivací pro zbytek).
Literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana a Jaromír KUBEN. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. 215 s. skriptum. ISBN 80-210-3121-2. info
  • JARNÍK, Vojtěch. Diferenciální počet (I). 6. vyd. Praha: Academia, 1974. 391 s. info
  • NOVÁK, Vítězslav. Diferenciální počet v R. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 231 s. ISBN 8021015616. info
Výukové metody
Standardní přednáška doplněná praktickým cvičením zaměřeným k naučení studentů potřebným početním dovednostem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem ze cvičení na základě dvou zápočtových písemek psaných v průběhu semestru. Je třeba dosáhnout alespoň 50% bodů na každou z těchto písemek. Zkouška sestává z písemné a ústní části. Je třeba získat alespoň 50% bodů z celkového počtu bodů písemky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.