MUC22 Analytická geometrie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 )
Předpokladem je znalost předmětů M1500 Algebra 1 a M 2500 Algebra 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
- analytická teorie lineárních geometrických útvarů v afinních a euklidovských prostorech libovolných dimenzí s důrazem na rovinu a trojrozměrný prostor;
- zvládnutí výpočetních technik pro řešení polohových a metrických úloh;
- podpora prostorové představivosti studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít analytickou metodu k řešení polohových úloh v afinním prostoru libovolné dimenze s důrazem na dimenze 2 a 3;
- využít analytickou metodu k řešení metrických úloh v euklidovském bodovém prostoru libovolné dimenze s důrazem na dimenze 2 a 3.
Osnova
 • Afinní prostor:
 • - dimenze;
 • - afinní repér a afinní souřadnice;
 • - podprostory afinního prostoru a jejich vyjádření;
 • - vzájemné polohy podprostorů.
 • Euklidovský bodový prostor:
 • - kartézský repér a kartézské souřadnice;
 • - vzdálenosti podprostorů;
 • - kolmost podprostorů a odchylky podprostorů.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 197 s. info
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 307 s. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 151 s. ISBN 80-210-1623-X. info
  neurčeno
 • ŠMARDA, Bohumil. Analytická geometrie [Šmarda, 1978]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 157 s. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška: ústní i písemná
Navazující předměty
Informace učitele
Úspěšné zvládnutí kurzu předpokládá znalost analytické teorie lineárních útvarů podepřené schopností samostatně řešit příslušné příklady.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.