Z0149 Geografické projekty a cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0149/01: Po 13:00–14:50 Z3,02045, V. Herber
Předpoklady
Z0012 Vedení geografické výuky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava studentů k získání kompetencí pro vedení praktických cvičení ze zeměpisu a realizaci geografických projektů. Obsahem předmětu je procvičování dílčích tematických celků gymnaziálního zeměpisu formou úloh, příkladů, pracovních listů, tvorba didaktických testů a způsoby jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získal kompetence pro vedení praktických cvičení ze zeměpisu a realizaci geografických projektů. Zvládne procvičování dílčích tematických celků gymnaziálního zeměpisu formou úloh, příkladů, pracovních listů. Naučil se vytvářet didaktickéch testy a je schopen je hodnotit.
Osnova
 • Mezinárodní charta geografického vzdělávání a její realizace v geografických cvičeních a úlohách
 • Praktická cvičení s atlasy a mapami
 • Využití statistických materiálů v zeměpisných cvičeních
 • Pracovní listy - tvorba a využití
 • Projektová výuka v geografickém vzdělávání
 • Geografický terénní projekt

 • Testování v zeměpise - tvorba didaktických testů a jejich vyhodnocování

 • Využití didaktické techniky a ICT ve výuce zeměpisu

Literatura
 • BIČÍK, Ivan. Příroda a lidé Země : učebnice zeměpisu pro střední školy. Edited by Bohumír Janský. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. 135 s. ISBN 9788086034737. info
 • BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis :učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. 47 s. ISBN 80-86034-19-4. info
 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa : regionální geografie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 148 s. ISBN 9788086034782. info
 • VALENTA, Václav a Vladimír HERBER. Maturita ze zeměpisu : studijní příručka pro maturanty. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. 88 s. ISBN 8086034445. info
 • Otázky a úkoly ze zeměpisu :příručka pro studenty a učitele středních škol. Edited by Josef Herink - Ivan Mališ - Karel Zahradník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. 68 s. ISBN 9090194214. info
 • SOBOTOVÁ, Miromila a Karel SOBOTA. Zeměpisný náčrtník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1996. 30 s. ISBN 80-901942-5-7. info
Výukové metody
Procvičování dílčích tematických celků gymnaziálního zeměpisu formou úloh, příkladů, pracovních listů, tvorba didaktických testů a způsoby jejich hodnocení, řešení skupinových projektů.
Metody hodnocení
Alespoň 80% aktivní účast ve výuce. Průběžné plnění dílčích úkolů k jednotlivým tématům. Předmět je zakončen písemným testem, v němž studenti řeší úlohy a cvičení.
Informace učitele
Předmět začíná testem dovedností a končí závěrečným písemným testem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.