Z3090c Humánní geografie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kubíček (cvičící)
Mgr. Jozef Lopuch (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z3090c/01: St 18:00–18:50 Z3,02045, T. Kubíček, J. Lopuch
Z3090c/02: St 19:00–19:50 Z3,02045, T. Kubíček, J. Lopuch
Z3090c/03: St 17:00–17:50 Z3,02045, T. Kubíček, J. Lopuch
Předpoklady
NOW ( Z3090p Humánní geografie ) && ( PROGRAM ( B - GEK ) || KREDITY_MIN ( 30 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: zprostředkovat první ucelený kontakt s problematikou humánní geografie; exponovat problémově jednotlivé subdisciplíny; motivovat studenty k pozdější specializaci v průběhu bakalářského (nebo magisterského) studia.
Výstupy z učení
Výstupy z učení lze formulovat následujícím způsobem: kompetence k analýze základních jevů a procesů řešených v humánní geografii; kompetence k aplikaci základních metod výzkumu různých fenoménů z pohledu humánní geografie; kompetence k interpretaci základních výsledků výzkumu.
Osnova
 • Seznam témat cvičení (vyučující Mulíček):
 • 1. Konceptualizace geografického problému, tvorba modelu;
 • 2. Srovnání absolutně a relativně chápaného prostoru;
 • 3. Tvorba syntetického ukazatele socio-ekonomického rozvoje;
 • 4. Mapování prostorové struktury vybrané nadnárodní společnosti;
 • 5. Rank-size křivka pro vybrané sídelní systémy;
 • 6. Hodnocení míry urbanizace;
 • 7. Zpracování mentální mapy Brna.
 • Seznam témat cvičení (vyučující Seidenglanz):
 • 1. Analýza demografického vývoje (Witthaerův diagram);
 • 2. Druhý demografický přechod (diskuse);
 • 3. Migrace (práce s literaturou);
 • 4. Letecká doprava (gravitační modelování);
 • 5. Energetické zdroje, ropné krize (diskuse a esej);
 • 6. Práce s literaturou;
Literatura
 • DE BLIJ, Harm Jan a Alexander B. MURPHY. Human geography : culture, society, and space. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xii, 555. ISBN 0471441074. info
 • RUBENSTEIN, James M. The cultural landscape :an introduction human geography. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xix, 517 s. ISBN 0-13-090821-5. info
 • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
Výukové metody
Výukové metody - diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kontrola odevzdaných prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.