Z4042 Geografie služeb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Línová (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 Z5,02004
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z4042/01: Út 17:00–17:50 Z5,02004, J. Línová
Předpoklady
Z3090 Humánní geografie || Z3090p Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: poskytnout hlubší geografický pohled na sektor služeb; popsat funkční a prostorovou diferenciaci služeb; zachytit hlavní vývojové trendy na regionální, národní či globální úrovni.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat různorodost sektoru služeb;
- určit trendy v prostorovém rozložení služeb;
- analyzovat maloobchodní vybavenost v městském a regionálním měřítku;
- popsat roli telekomunikací v prostorové dělbě práce;
Osnova
  • 1. Geografie služeb - úvod, diferenciace a hlavní trendy v tercierním sektoru, postavení služeb v globální a regionální ekonomice; 2. Výrobní služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 3. Telekomunikace - rozvojové trendy, vliv na vývoj sektoru služeb; 4. Finanční služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 5. Logistika - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 6. Spotřební služby - postavení v rámci tercierního sektoru; 7. Maloobchod - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení.
Literatura
  • monotematické vydání časopisu Professional Geographer (1995) 47, 1, Blackwell, Cambridge
  • SZCZYRBA, Zdeněk. Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky : (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). 2000. 145 s., 13. info
  • Services and metropolitan development : international perspectives. Edited by P. W. Daniels. London: Routledge, 1991. xxii, 331. ISBN 0415008522. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kolokvium (ústní) ověřuje schopnost samostatné úvahy v rámci řešené problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z4042