Z8188 Webová kartografie - úvod

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Leitgeb (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8188/01: St 18:00–19:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb
Předpoklady
Předpokládá se znalost absolventa bakalářského studia se zaměřením na geografickou kartografii a geoinformatiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na oblast webové kartografie s cílem získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z této oblasti.
Přednášky jsou proto doplněny cvičeními, v nichž studenti prokáží schopnost vytvořit komplexní webové stránky s různými typy webových map.
Současně musí dokázat spolupracovat v týmu, jež má za úkol zprovoznit mapový server včetně jeho obsahu.
Výstupy z učení
Výstupy z učení zahrnují kompetence kriticky zhodnotit webové mapové aplikace, stejně tak i vytvořit vlastní klientské i serverové webové mapové aplikace včetně souvisejících webových služeb.
Osnova
 • 1. Internet a Web, historický vývoj a jeho důsledky
 • 2. Základy jazyka XML, Document Type Definition (DTD), Stylové jazyky, CSS
 • 3. Klientské aplikace, webové prohlížeče, standardizace na Webu
 • 4. Formáty na Webu, DNS
 • 5. Klientské mapové aplikace (SVG, JavaScript,..)
 • 6. Serverové mapové aplikace (GeoServer, GeoMedia WebMap, ArcGIS server,...)
 • 7. Webové služby - hlavní principy, oGC standardizace
 • 8. Geography Markup Language, OGC WMS, WFS, WCS, FE, WCTS, WPS, CSW
 • 9. Kartografická vizualizace v OGC webových službách (SLD, SE)
 • 10. Senzorové sítě, OGC Sensor Web Enablement
 • 11. Uživatelé a užití map na Webu
 • 12. Návrh map na Webu
 • Cvičení: 1. Vytvoření XHTML validních stránek
 • 2. CSS
 • 3. Image a animované mapy
 • 4. Google Maps API, API pro Mapy.cz
 • 5. Webové služby
 • 6. Geography Markup Language (GML)
 • 7. Aplikační schémata pro GML (XSD)
 • 8. Kartografická vizualizace prostřednictvím SLD
 • 9. Projekt v GeoServeru
Literatura
  doporučená literatura
 • DORMAN, Michael. Introduction to Web mapping. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2020. xix, 346. ISBN 9780367861186. info
  neurčeno
 • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
 • Maps and the internet. Edited by Michael P. Peterson. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xvi, 451. ISBN 0080449441. info
 • JavaScript : a beginner's guide (Orig.) : JavaScript : příručka programátora. info
 • Adobe Flash CS3 : oficiální výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 341 s. ISBN 9788025121092. info
 • CEDERHOLM, Dan. Flexibilní webdesign : vytváříme přizpůsobitelné a přístupné stránky pomocí XHTML a CSS. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 227 s. ISBN 8025110184. info
 • ZELDMAN, Jeffrey. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM, ECMAScript. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 410 s. ISBN 8025103471. info
 • DRUSKA, Peter. CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 200 s. ISBN 8024713829. info
 • http://notepad-plus.sourceforge.net/, http://www.w3.org/TR/NOTE-VML, http://www.zoomify.com/, http://www.opengeospatial.org/
Výukové metody
Přednášky o webových mapách a technologiích doplněné tvorbou webových map při použití technologií zmíněných v přednáškách Pro podzimní semestr 2020 bude výuka z důvodu nařízených epidemiologických opatření realizována kombinací prezenční a on-line výuky doplněné záznamem.
Metody hodnocení
Ústní/písemná zkouška se započtením výsledků ze cvičení v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.