C8170 Enzymologie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 B11/335
Předpoklady
NOW ( C8160 Enzymologie )
navazuje na přednášku Enzymologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář doprovází přednášku z enzymologie. Domácí práce, která je přidělena studentům, zahrnuje především cvičení ve zpracování dat získanými při experimentech s enzymy. Řešení jsou diskutována a podrobněji vysvětlena při kontaktní výuce v učebně.
Výstupy z učení
Student se seznámí s nomenklaturou enzymů a výpočty zahrnující jednotky enzymové aktivity a kinetické parametry enzymů. Student bude schopen popsat modely chování enzymů a používat rovnice reakční kinetiky k modelování tohoto chování a k rozlišení mezi alternativními modely. Zvýší se také dovednosti ve vědeckých výpočtech, zpracování a interpretaci experimentálních dat.
Osnova
 • 1. Názvosloví enzymů
 • 2. Stereochemie enzymových reakcí
 • 3. Měření a výpočet enzymové aktivity I
 • 4. Měření a výpočet enzymové aktivity II
 • 5. Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce, rovnice Michaelise-Mentenové I
 • 6. Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce, rovnice Michaelise-Mentenové II
 • 7. Modely v enzymové kinetice, odhady parametrů
 • 8. Inhibice enzymových reakcí
 • 9. Vícesubstrátové enzymové reakce
 • 10. Zjišťování mechanismu enzymových reakcí
 • 11. Bioanalytické aplikace enzymů I
 • 12. Bioanalytické aplikace enzymů II
Literatura
  doporučená literatura
 • MACHOLÁN, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 152 s. ISBN 8021010398. info
 • VODRÁŽKA, Zdeněk, Pavel RAUCH a Jan KÁŠ. Enzymologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1991. 245 s. ISBN 80-7080-124-7. info
Výukové metody
semináře, praktické procvičování učiva probíraného na přednášce z enzymologie, zejména výpočty
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.