ZLPZ041c Preventivní zubní lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Filip Hromčík (cvičící)
MDDr. Martina Kalová (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kuklová (cvičící)
MUDr. Kristína Musilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Petrová (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Zuzana Žideková (cvičící)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPZ041c/21: St 20. 2. 13:00–16:20 516, St 27. 2. 13:00–16:20 516, St 6. 3. 13:00–16:20 516, St 13. 3. 13:00–16:20 516, St 20. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 27. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 3. 4. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 10. 4. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516
ZLPZ041c/22: Čt 21. 2. 13:00–16:20 516, Čt 28. 2. 13:00–16:20 516, Čt 7. 3. 13:00–16:20 516, Čt 14. 3. 13:00–16:20 516, Čt 21. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 28. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 4. 4. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 11. 4. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516
ZLPZ041c/23: St 20. 2. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 27. 2. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 6. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 13. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, St 20. 3. 13:00–16:20 516, St 27. 3. 13:00–16:20 516, St 3. 4. 13:00–16:20 516, St 10. 4. 13:00–16:20 516
ZLPZ041c/24: Čt 21. 2. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 28. 2. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 7. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 14. 3. 12:00–13:00 N03901, 13:00–15:20 516, Čt 21. 3. 13:00–16:20 516, Čt 28. 3. 13:00–16:20 516, Čt 4. 4. 13:00–16:20 516, Čt 11. 4. 13:00–16:20 516
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ZLAN0333s Anatomie III - seminář && ZLAN0333c Anatomie III -pitvy && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLHE0322c Hist. a embryol.II -cvič.
ZLPR0333p && ZLAN0333s && ZLAN0333c && ZLFY0321c && ZLHE0322c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Studenti se učí etiologii a prevenci zubního kazu a parodontopatií a základům orální hygieny a jejímu významu pro udržování zdraví jedince. základní cíle výuky předmětu: Studenti získávají znalosti o příčinách zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostice, prevenci a terapii těchto chorob se zaměřením na základní profylaktické postupy. hlavní náplň předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty s významem orální hygieny, příčinami zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostikovat rané fáze těchto onemocnění a zahájit účinná preventivní opatření. Je zdůrazněn význam epidemiologických studií a studenti jsou prakticky seznamování se stanovením základních indexu v konzervačním zubním lékařství a parodontologii. Učí se odstraňovat zubní kámen, mikrobiální povlak a provádět kyretáže parodontálních chobotu. Seznamují se s metodami vedoucími ke zvýšení odolnosti skloviny. Učí se lokální i celkové fluoridaci, zásadám správné výživy a zásadám terapie v parodontologii.
Výstupy z učení
Student je schopen diagnostikovat rané fáze zubního kazu a parodontopatií a zahájit účinná preventivní opatření. Ovládá získávání epidemiologických dat a je schopen stanovit základní indexy v konzervačním zubním lékařství a parodontologii. Ovládá odstraňování zubního kamene, mikrobiálního povlaku a provádění kyretáže parodontálních chobotů. Ovládá metody vedoucí ke zvýšení odolnosti skloviny, metody lokální i celkové fluoridace a zásady správné výživy.
Osnova
  • Cílem výuky je seznámit studenty s významem orální hygieny, příčinami zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostikovat rané fáze těchto onemocnění a zahájit účinná preventivní opatření. Je zdůrazněn význam epidemiologických studií a studenti jsou prakticky seznamování se stanovením základních indexu v konzervačním zubním lékařství a parodontologii. Učí se odstraňovat zubní kámen, mikrobiální povlak a provádět kyretáže parodontálních chobotu. Seznamují se s metodami vedoucími ke zvýšení odolnosti skloviny. Učí se lokální i celkové fluoridaci, zásadám správné výživy a zásadám terapie v parodontologii.
Literatura
  • KOVAĽOVÁ, Eva a Michal ČIERNY. Orálna hygiena. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1994. 246 s. ISBN 80-967041-3-3. info
  • Prevention of dental disease. Edited by J. J. Murray. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1989. xii, 503 s. ISBN 0-19-261806-7. info
  • ŠKACH, Miroslav. Onemocnění parodontu : Učebnice pro lékařské fakulty. 4. část. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 513 s. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na vybavení studenta pro výuku Preventivního zubního lékařství. Jmenovka s fotografií. Bílý plášť, bílé kalhoty, bílá volá košile ( nikoli krátké těsné tričko) Přezůvky, latexové rukavice (vyšetřovací), ústní roušky, krátce zastřižené nehty na rukou – bez laku. Na rukou žádné prstýnky, náramky, hodinky. 1-2 extrahované moláry (premoláry) s intaktní okluzální ploškou pro nácvik pečetění fissur. Na výukový sál není dovoleno nosit jídlo ani nápoje. V areálu celé Fakultní nemocnice u sv. Anny není dovoleno kouřit, tedy ani na Stomatologické klinice, ani před budovou. Requirements for equipment for education of Preventive Dentistry. Badge with the photography White coat, white trousers, white loose shirt (no short tight fitting T-shirt). Students have to change the shoes. Latex gloves (for investigation), face masks. Shortly cut nails (no varnish). 1-2 extracted molars (premolars) with the intact occlusial surface (training of fissure sealing). No rings, wrist bands, wristlets, watches on hands. Food and beverages are not allowed to bring with and consume in dental surgeries. Smoking is not allowed in the whole area of Faculty hospital, i.e. in Stomatological clinics or in front of the building. Doporučená literatura 1.Harris N.O., Christen A.G.: Primary preventive dentistry 3 rd edition,Appleton,Lange 1991,Norwalk, Connecticut 2. Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 3. Fluorides in Caries prevention J.J.Murray, A.S. Rugg Guán, N.G. Jenkins Butterworth-Heinemann Lt, 1991 ISBN: 0723623635 4. Dental Caries The disease and its Clinical Management, Second edition Fejerskov O-., Kidd E. Wiley-Blackwell 2008 ISBN: 9781405138895 5. Textbook of Clinical Cariology Thylstrup A., Fejerskov O. Munksgaard 1994. 2nd ed. ISBN: 871610916-3 6. Axelsson P. Preventive materials, methods, and programs. Vol. 4, Quintessence 2004
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.