VIKMA10 Informační politika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Matula, PhD. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 D21
Předpoklady
Před vstupem do předmětu by student měl ovládat základy informační vědy, především témata vázaná na celospolečenské problémy, a mít přehled o základních oborových termínech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
znát na aktuální cíle EU a ČR v oblasti informační politiky a být schopen navrhnout projekt, který jim odpovídá,
znát klíčové minulé a současné projekty a služby eGovernmentu,
zhodnotit službu či praxi eGovernmentu,
znát limity v oblasti práce s informacemi a informačními technologiemi stanovené českými zákony a směrnicemi EU,
orientovat se a používat informační systémy zpřístupňující informace státu veřejnosti,
chápat a používat bezpečnostní principy podporující eGovernment a eKomerci,
vysvětlit příležitosti a postavení vzdělávacích institucí v kontextu informační politiky,
znát základní postupy v oblasti Business a Competitive Intelligence.
Osnova
 • Podmínky ukončení předmětu, pojem informační politika, eGovernment a související
 • Opakování: ochrana OÚ, svobodný přístup k informacím, některé služby informační společnosti
 • Informační politika EU
 • Strategické dokumenty informační politiky v EU a ČR
 • Hodnocení služeb a praxe eGovernmentu (D. Špaček)
 • Základní registry a ISVS, otevřená data ve veřejné správě, e-zdravotnictví
 • E-podpis, datové schránky, e-zadávání veřejných zakázek
 • IP a vzdělávání, IP a knihovny
 • Informační průmysl
 • Business intelligence
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPAČEK, David. eGovernment : cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xix, 258. ISBN 9788074002618. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Odborná diskuse.
Skupinová analýza aktuální kauzy IP.
Úkoly (písemné, praktické) k řešeným tématům
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadováno plnění průběžných úkolů. Povinná je také prezentace týmového úkolu v stanovených termínech v průběhu semestru. Na závěr semestru následuje písemná zkouška.
Informace učitele
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-e950pG45hXXFBC7kvb-ZcFL5hc8-oX7wp0COrKTiAQ/edit?usp=sharing
Aktuální harmonogram, doporučené zdroje k jednotlivým tématům a dílčí úkoly s termíny jsou dostupné ve sdíleném dokumentu (viz web předmětu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/VIKMA10