VIKMA10 Informační politika

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí se státní informační politikou ČR a EU, s jejich informačními portály a vyhledávacími systémy. Úvahy nad důležitostí informační politiky a informovanosti občanů a vliv těchto faktorů na podíl přímé a nepřímé demokracie.
Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat a orientovat se v informační politice ČR a EU i v jejich jednotlivých aktech (včetně dopadů).
Osnova
 • 1. Pojem informační politika
 • 2. Strategické dokumenty informační politiky ČR
 • 3. Elektronická forma státní správy a samosprávy a eZdravotnictví, eArchivnictví (domlouván Jiří Peterka)
 • 4. Některé služby informační společnosti a ochrana OÚ
 • 5. Svobodný přístup k informacím, ISVS a elektronický podpis a datové schránky
 • 6. Návaznost IP ČR na IP EU
 • 7. Lisabonský proces a Evropa 2020
 • 8. + 9. Vliv IP a ekonomiky (domlouván Ing. Petr Očko, Ph.D.)
 • 10. IP a vzdělávání, IP a knihovny
 • 11. Informační kanály a zdroje k IP ČR a IP EU
 • Pořadí témat se může změnit v závislosti na domluvě s externími přednášejícími.
Literatura
 • Očko, Petr. Ekonomika podniku : Ekonomika podniku v éře informační společnosti. Dostupný z: http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136
 • Úvod do eGovernmentu v České republice :právní a technický průvodce. Edited by Bohumír Štědroň. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 172 s. ISBN 978-80-87041-25-3. info
 • PETERKA, Jiří. e-Česko 2006, NPPG, BSA. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Služby e-governmentu: vize a realita. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
 • MINISTERSTVO INFORMATIKY ČR. Státní informační a komunikační politika schválena vládou ČR. 2004. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a komunikační politika - III. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - I. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - II. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
 • Zákon ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). : Sagit, 2000. Sbírka zákonů, částka 68. URL info
 • Státní informační politika - cesta k informační společnosti. 1. vyd. Praha, 1999. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Odborná diskuse.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadováno studium informačních zdrojů v IS. Ukončení předmětu: písemná zkouška (test) nebo důkladné vypracování referátu na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.