FF FBJApH Japanese Studies
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-JA_ Japanese Studies

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JPN220Research Methods J. Matelaz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.3 4Z
FF:JPN300Bachelor’s Thesis Z. Kubovčákováz 0/0/0- 6P
FF:JPN310Academic Writing Seminar I. Rumánekk 0/2/02 5P
FF:JPN320BA Major seminar Z. Kubovčákováz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.5 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JPN111Japanese language I - theory J. Matelazk 2/0/03 1P
FF:JPN112Japanese Language I - practice J. Matelazk 0/4/04 1-
FF:JPN113Writing Japanese I Z. Kubovčákovázk 2/0/03 1-
FF:JPN114Introduction to Japanese Studies I. Rumánekzk 2/0/04 1Z
FF:JPN121Japanese language II - Theory J. Matelazk 2/0/03 2P
FF:JPN122Japanese language II - Practice J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN123Writing Japanese II J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN124History of Japan I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPN211Japanese language III - theory J. Matelazk 2/0/03 3P
FF:JPN212Japanese language III - practice J. Matelazk 0/4/04 3-
FF:JPN213Writing Japanese III Z. Kubovčákovázk 2/0/03 3-
FF:JPN214Japanese literature I. Rumánekzk 2/0/04 3P
FF:JPN221Japanese language IV - Theory J. Matelazk 2/03 4P
FF:JPN222Japanese language IV - Practice J. Matelazk 0/44 4-
FF:JPN223Japanese Writing I I. Rumánekzk 0/23 4-
FF:JPN224Reading Japanese I I. Rumánekzk 0/23 4-
FF:JPN225Japanese Society J. Matelazk 2/0/04 4P
FF:JPN311Japanese Language V I. Rumánekzk 2/0/03 5P
FF:JPN312Primary Conversation in Japanese J. Matelazk 0/4/02 5-
FF:JPN313Introduction into Religions in Japan Z. Kubovčákovák 2/0/04 5Z
FF:JPN321Reading Japanese II I. Rumánekzk 0/23 6-
FF:JPN322Theories on the Japanese language J. Matelazk 2/04 6P
76 credits

Selective courses

Blok 1

Nutnost získat minimálně 19 kreditů za kurzy Bloku 1.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JPNB11Japanese culture J. Matelazk 2/0/04 1P
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 1P
FF:JPNB21Business Japanese J. Matelazk 0/2/03 4P
FF:JPNB22Japanese conversation practice J. Matelazk 0/4/03 4P
FF:JPNB23Topics in Japanese Linguistics J. Matelazk 2/0/04 4Z
FF:JPNB24Japan in the 21st Century Z. Kubovčákovázk 2/04 3P
FF:JPNB25Traditional Japanese Theatre I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPNB26Japanese Buddhism Z. Kubovčákovázk 2/0/04 2P
31 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JPNB31Listening Japanese J. Matelazk 0/2/03 3-
FF:JPNB32Japanese Writing II J. Matelazk 0/2/03 5-
FF:JPNB33Reading Japanese Fiction I. Rumánekk 0/2/03 5-
FF:JPNB34Colloquial Japanese J. Matelazk 0/2/03 5-
FF:JPNB35Individual Reading of Japanese Fiction I. Rumánekk 0/0/0 konzultace, individuální četba.3 1-
FF:JPNB36Japanese International Relations Z. Kubovčákovázk 2/0/04 3-
FF:JPNB37Japanese Film and Culture Z. Kubovčákovázk 4/0/05 1-
FF:JPNB38Visiting Professor's Course J. Matelazk 0/0/05 3-
FF:JPNB41History of Entertainment in Japan J. Matelazk 2/04 4-
FF:JPNB42Contemporary Japan: Selected Topics in Politics, History and Culture Z. Kubovčákovázk 2/0/05 4-
FF:JPNB43Japanese Culture in Film Z. Kubovčákovázk 4/0/04 2-
FF:JPNB44Japan as seen by Haruki Murakami J. Matelazk 2/0/04 4-
FF:JPNB45Japanese Media Culture J. Matelazk 2/0/05 4-
FF:JPNN10Japanese I J. Matelazk 0/2/04 1-
FF:JPNN11Japanese writing I J. Matelaz 0/2/04 1-
FF:JPNN20Japanese II J. Matelazk 0/2/04 2-
FF:JPNN21Japanese writing II J. Matelaz 0/2/04 2-
FF:JPNN30Japanese III J. Matelaz 0/2/04 3-
FF:JPNN40Japanese IV J. Matelaz 0/2/04 4-
75 credits