FF FNSAKSpSAH Anglofonní a hispanofonní areály
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student absolvuje veškeré povinné předměty (SAKS001-006), předměty Seminář k magisterské diplomové práci I a II, předmět Magisterská diplomová práce a předmět Praxe. Dohromady tak získá 80 kreditů.

Společná část (80 kreditů)

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS080Praxe T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 4P
60 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- --
20 kreditů

Specializační předměty

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 ŠJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 ŠJ).Předměty SAKS11-15 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 031-035 jsou předměty hispanofonního areálu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:SAKS017Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 --
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 1P
FF:SAKS032Variety španělštiny I. Buzekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS033Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 3P
FF:SAKS034Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 4P
FF:SAKS035Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriñozk 0/2/05 4P
76 kreditů