FF FNSAKSpSAH Anglofonní a hispanofonní areály
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba diplomové práce (psaná v angličtině nebo španělštině).
2. Ústní zkouška se dělí dle zaměření na anglofonní a hispanofonní oblast. Zkouška probíhá v příslušných jazycích.
Zkouška se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z těchto oblastí: kulturní aspekty konstrukce identity; vícejazyčnost, jazyky a jazykové změny v Severní America; kolonialismus, regionalismus; současná společnost ve sledovaných areálech; literatura a kultura Kanady, USA, Mexika a Karibiku.
Zkoušející ověřují znalost vybrané studijní literatury, schopnost studentů teoreticky analyzovat mezikulturní jevy a náležitě je situovat v historickém i současném společenském kontextu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Anti-multiculturalism in Quebec - Backlash on the Allophones
Evaluative language in journalistic discourse
Native Soul, Anglo-American Standards
The Slave Narrative and its Crucial Features
Inuit Pattern of Childrearing
The Popular Image of the American West Disrupted by Pioneer Women’s Writing
The Integration of Western Values by African Americans as Portrayed in Selected Works of Toni Morrison and Gloria Naylor

El léxico indígena en el territorio de los Estados Unidos de México: El análisis de las leyendas mexicanas
El léxico gitano en el español mexicano
El pluralismo linguistico in California
La imagen de la Revolucion en el teatro mexicano

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (80 kreditů)

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS080Praxe T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 4P
60 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- --
20 kreditů

Specializační předměty

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 ŠJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 ŠJ).Předměty SAKS11-15 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 031-035 jsou předměty hispanofonního areálu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:SAKS017Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 --
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 1P
FF:SAKS032Variety španělštiny I. Buzekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS033Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 3P
FF:SAKS034Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 4P
FF:SAKS035Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriñozk 0/2/05 4P
76 kreditů