FF FBPGpCZV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 --
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 --
18 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 --
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 --
18 kreditů