FSS SAN02 Social Anthropology
Name in Czech: Sociální antropologie
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FSS B-SAN Social Anthropology

Parts of the final state examination and its content

Final written examination is comprised of three parts:
1) Theory of social anthropology: Two questions out of four are answered
2) Research methods of social anthropology: Students choose one of four texts and design a qualitative research accordingly, inspired by the texts
3) Applied social anthropology: three out of six questions are answered
Students are also obliged to defend their Bc. thesis

Requirements of the study

The student must receive at least 120 ECTS

Suggestion of theses topics and the topics of defended theses

1) Z ženy matkou: prožívání mateřství současnými prvorodičkami (https://is.muni.cz/auth/th/397441/fss_b/?fakulta=1423;obdobi=7131)
2) Stávání se tělem tchaj-ti: analýza formy osmnácti pohybů (https://is.muni.cz/th/408660/fss_b)
3) Škola jako totální instituce pohledem politické antropologie (https://is.muni.cz/th/407969/fss_b/)
4) Prázdniny pro psa: Analýza ,,rodinných" hotelů pro psy a pohled jejich provozovatelů na pozici psa ve společnosti (https://is.muni.cz/th/427373/fss_b/)
5) Veřejný prostor v sousedství optikou sociálního kapitálu (https://is.muni.cz/th/427323/fss_b/)

Recommended progress through the study plan

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2001Thesis Project I. Kašparováz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Diploma Seminar for Bachelor Thesis I. Kašparováz 0/2/010 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1013Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1014Critical Interpretation of Religion I. Kašparovázk 1/1/05 4Z
FSS:SANb1012Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/05 2Z
FSS:SANb1016Anthropology of Politics and Economy P. Laviolettezk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1010Writing a research proposal A. Souralovázk 2/0/04 3Z
FSS:SANb1017Seminar on contemporary social and cultural theory E. Šlesingerovázk 1/1/04 2Z
FSS:SOCb1010Academic Skills J. Navrátilz 1/1/03 1Z
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1011Ethnographic Methods and Field Research: Seminar A. Souralovázk 0/2/06 2Z
FSS:SANb1002Social Anthropology - tutorials I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
55 credits

Selective courses

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2031Anthropological Biographies P. Laviolettezk 1/1/09 5-
FSS:SANb2036Visual Anthropology - Visual Culture P. Laviolettezk 1/1/05 4-
FSS:SANb2041Art in Anthropology and Social Science I. Fornacciarizk 1/1/05 4-
FSS:SANb2042Urban Anthropology P. Laviolettezk 1/1/05 6-
47 credits

Předměty vyučované v českém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2011Anthropology, body, and medicine E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2022Anthropology, Biotechnology, and Life of Tomorrow E. Šlesingerovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2023Anthropology of care A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Age, Life Cycle and Ageing A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2027Popularisation of Anthropology in Practice I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2039Language and culture I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2040Anthropology of powerty K. Čanigovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2043Culture, language and society of Vietnam I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2044New ethnographies K. Čanigovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2045Anthropology of nature and environment E. Kotaškovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2046Reading anthropological texts E. Kotaškovázk 0/2/05 5-
FSS:SANb2048Stuctural violence K. Čanigovázk 1/1/05 5-
73 credits