FSS DSPSW05 Social Policy and Social Work
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-SPSW_ Social Policy and Social Work

Úvodní informace / Pokyny

Students must obtain 240 credits.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0101Vědecký seminář I G. Danielz 0/0/03 - P
FSS:SPPd0105Příprava disertačního projektu P. Navrátilz 0/0/015 - P
FSS:SPPd0111Účast na výuce I K. Kubalčíkováz 0/0/02 - P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0102Vědecký seminář II G. Danielz 0/0/03 - P
FSS:SPPd0106Příprava a obhajoba disertačního projektu P. Navrátilk 0/0/010 - P
FSS:SPPd0108Konference I M. Vaculíkz 0/0/05 - P
FSS:SPPd0112Účast na výuce II K. Kubalčíkováz 0/0/02 - P
20 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0103Vědecký seminář III G. Danielz 0/0/03 - P
FSS:SPPd0113Účast na výuce III K. Kubalčíkováz 0/0/02 - P
FSS:SPPd0121Disertační výzkum I P. Navrátilz 0/0/010 - P
FSS:SPPd0128Popularizace vědy P. Navrátilz 0/0/05 - P
20 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekz 0/0/020 - P
FSS:SPPd0104Vědecký seminář IV G. Danielz 0/0/03 - P
FSS:SPPd0114Účast na výuce IV K. Kubalčíkováz 0/0/02 - P
FSS:SPPd0122Disertační výzkum II P. Navrátilz 0/0/010 - P
35 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0123Disertační výzkum III P. Navrátilz 0/0/010 - P
FSS:SPPd0126Publikace I M. Vaculíkz 0/0/025 - P
FSS:SPPd0131Disertace I M. Vaculíkz 0/0/015 - P
50 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0109Konference II M. Vaculíkz 0/0/05 - P
FSS:SPPd0124Disertační výzkum IV P. Navrátilz 0/0/010 - P
FSS:SPPd0132Disertace II M. Vaculíkz 0/0/015 - P
30 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0127Publikace II M. Vaculíkz 0/0/025 - P
FSS:SPPd0133Disertace III M. Vaculíkz 0/0/015 - P
40 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0134Disertace IV M. Vaculíkz 0/0/020 - P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 - PV
FSS:SPPd0115Účast na výuce: volitelná K. Kubalčíkováz 0/0/0- - PV
FSS:SPPd0119Psaní a management projektů G. Danielz 0/0/0- - PV
FSS:SPPd0120Osobní rozvoj M. Vaculíkz 0/0/0- - PV
FSS:SPPd0125Příprava publikace M. Vaculíkz 0/0/0- - PV
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 - PV
14 kreditů