FSS VSPLZ73 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu VSPLZ se koná v každém semestru a zahrnuje:

- písemná zkouška: "Souhrnný test" z veřejné a sociální politiky (jeden předmět), a ze základů organizace a řízení (druhý předmět).
Při hodnocení písemné zkoušky "Souhrnný test" komise posuzuje úroveň znalostí z:
veřejné politiky a sociální politiky
základů organizace a řízení
Zkouška ověřuje zejména tyto kompetence/schopnosti studenta posoudit a vysvětlit:
- souvislosti mezi sociálními procesy (hodnotami, zájmy, institucemi, problémy atd.) a funkcemi sociální veřejné a sociální politiky včetně strategií rozvoje lidských zdrojů
- roli aktérů veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů, jejich zájmy, ideová a hodnotová východiska
- vazby mezi cíli a jednotlivými nástroji veřejné a sociální politiky, jakož i hospodářské politiky a strategiemi rozvoje lidských zdrojů
- cíle, legislativní úpravu, organizaci, financování, účinky a modelové podoby jednotlivých nástrojů veřejné a sociální politiky v ČR a v různých režimech sociálního státu,
- souvislosti začlenění ČR do EU v oblasti veřejných politik, jež jsou jí regulovány, zejména v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, sociální politiky – sociální ochrany a sociálního začleňování
- různé přístupy a školy v oblasti teorie organizace a řízení, s důrazem na pojetí a řízení lidských zdrojů, například teorie motivace, jak se vyvinuly do současnosti, jejich implikace pro řízení lidských zdrojů
- typy a základní koncepty, kterými lze charakterizovat organizační strukturu a organizační kulturu a jejich interakci, přednosti a slabá místa specifických typů organizačních struktur a organizačních kultur
- procesy, které se odehrávají v organizacích, zejména procesy organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů
- manažerské rozhodování a jeho principy, možnosti podpory organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů a související problémy

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL102 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL108 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL118 -- 0/0- 2-
FSS:VPL124 -- 0/0- 4-
FSS:VPL132 -- 0/0- 1-
FSS:VPL149 -- 0/0- 3P
FSS:VPL150 -- 0/0- 3P
FSS:VPL151 -- 0/0- 4-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.8 4-
FSS:SPR119 -- 0/0- 3-
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPR104 -- 0/0- 1-
FSS:SPR219 -- 0/0- 2-
FSS:VPL157 -- 0/0- 3-
13 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR105 -- 0/0- 2P
FSS:SPR217 -- 0/0- 6P
FSS:VPL155 -- 0/0- 5P
FSS:VPL156 -- 0/0- 4P
0 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPR204 -- 0/0- 4-
FSS:SPR208 -- 0/0- 2-
FSS:SPR228 -- 0/0- 4-
FSS:VPL152 -- 0/0- 5-
20 kreditů