FI KVM Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely
Název anglicky: Quantum and Other Nonclassical Computational Models
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-TEI Teoretická informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených závěrečných prací:
1) Zrychlení syntézy parametrů pro stochastické modely: https://is.muni.cz/auth/th/374381/fi_m/
2) Složitost řešení patrolovacích her na orientovaných grafech: https://is.muni.cz/auth/th/359420/fi_m/
3) Symbolic Loop Bound Analysis: https://is.muni.cz/auth/th/359561/fi_m/
4) Slicing of LLVM Bitcode: https://is.muni.cz/auth/th/396236/fi_m/
5) An Executable Formal Semantics of Agda: https://is.muni.cz/auth/th/373877/fi_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty studijního programu (fgmbewoo)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1Z
5 kreditů

Logika a odvozování

Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 2-
FI:IA085Satisfiability and Automated Reasoning M. Jonášzk 2/1/14+2 2-
11 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA011Sémantiky programovacích jazyků A. Kučerazk 2/13+2 4Z
FI:IA012Složitost I. Černázk 2/0/13+2 3Z
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 2Z
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1P
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 1Z
FI:PV027Optimization T. Brázdilzk 2/1/14+2 2-
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
32 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV100Paralelní a distribuované výpočty I. Černázk 2/0/02+2 1Z
FI:IA062Randomized Algorithms and Computations D. Kráľzk 2/2/03+2 2Z
FI:IA066Introduction to Quantum Computing V. Musilzk 2/0/02+2 1Z
FI:IA082Fyzikální koncepty kvantového zpracování informace M. Zimanzk 2/0/02+2 2Z
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 3Z
FI:IA174Fundaments of Cryptography P. Novotnýzk 2/0/13+2 3P
FI:PV056Machine Learning and Data Mining L. Popelínskýzk 2/0/13+2 4-
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3-
37 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.