FF FBTZJpV Tlumočnictví českého znakového jazyka
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-TCZJ_ Tlumočnictví českého znakového jazyka

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (60 kreditů)

Nutno splnit všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ01 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ02 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ06Teorie komunikace a základy translatologie I. Kupčíkováz 2/0/02 1P
FF:TCZJ07Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/03 1Z
FF:TCZJ10 -- 0/0- 2P
FF:TCZJ11Fonologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 2P
FF:TCZJ12Český znakový jazyk II J. Havlováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ17Tlumočnické dovednosti I I. Kupčíkováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ22Jazyková cvičení III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ23Morfologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 3P
FF:TCZJ24Český znakový jazyk III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ26Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I I. Kupčíkovázk 0/2/03 3P
FF:TCZJ27Tlumočnické dovednosti II I. Kupčíkováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ31Jazyková cvičení IV L. Vláškovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ32Syntax znakových jazyků L. Vláškovázk 0/2/03 4P
FF:TCZJ33Český znakový jazyk IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ36Tlumočení mezi češtinou a ČZJ II I. Kupčíkovázk 1/1/03 4P
FF:TCZJ38Tlumočnické dovednosti III I. Kupčíkovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ41Jazyková cvičení V M. Tylováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ42Lexikologie a lexikografie znakových jazyků L. Vláškovák 0/2/02 5P
FF:TCZJ52Jazyková cvičení VI L. Vláškovázk 0/2/04 6P
FF:TCZJ58Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/04 3Z
52 kreditů