PdF NSPZP4k Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Master's combined specialized
Included in the programme: PdF N-SPZP Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SPk200Support Strategies of Mathematical Literacy L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Research Methods in Special Education 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051School Education H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVk014English for Special Educators II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 credits

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SPk201Support Strategies of Function Reading Literacy I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Support Strategies of Learning and Work with Children with SEN at Primary Schools D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inclusive Didactics V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internationalisation of the Field of Special Education V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- --
PdF:SPk545Disrupted Communication Ability of Children I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
14 credits

Profilace (specializace) (29 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SPk210Patopsychology 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Specialization: Specific Learning Difficulties I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk502Diagnostic Domains of Pupils with Physical and Intellectual Disabilities and Visual Impairment D. Opatřilovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
PdF:SPk548Mental disability 1 – mild mental disability B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk549Mental Disability and ASD 2 – Severe Mental Disability and ASD B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
29 credits

Praxe (30 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SPk232Single-subject Research in Practice K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk547Supporting measure of pupils with physical disabilities, visual disabilities and mental disabilities D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk567Teaching Practice 1 - MI-ASD B. Bazalováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk568Professional experience continuous 2 - MP-PAS B. Bazalováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 credits

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:IVk101Behavioral Approaches to Learning K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk546Autism spectrum disorders B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.6 2P
12 credits

Závěrečná práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP_DPDiploma Thesis D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiploma Thesis - Completion D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiploma Thesis - Project D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 credits