PřF UCZV Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's full-time minor
Included in the programme: PřF N-UCZ Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography

Praxe

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z9001Teaching Geography 1 V. Herberz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Z9012Teaching Geography 2 V. Herberz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS230Reflective seminar H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflective seminar 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
9 credits

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS120Didactic practice Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 credits

Oborové předměty

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z2012Geography of the Czech Republic M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
8 credits

Selective courses

Nutno splnit 10 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0099Regional geography of the World - Africa, Australia and Oceania A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0101Regional geography of Asia V. Herberzk 2/1/05 1P
PřF:Z0100Regional geography of the World - America K. Láskazk 2/1/05 2P
PřF:Z0040Geography of Europe A. Věžníkzk 2/1/05 2P
20 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z7011Geograhical curriculum V. Herberk 1/13 1P
PřF:Z7150ICT in Geographical Education V. Herberz 0/2/02 1P
PřF:Z0012Management of geography teaching V. Herberk 1/2/03 2P
PřF:Z0028Regional case studies V. Herberz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0149Exercises in teaching of geography V. Herberz 0/2/02 3P
12 credits

Státní závěrečná zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z9015PPExam in education and psychology K. Láska- 0/0- 4-
PřF:Z9015UZExamen on geography (Mgr.) K. LáskaSZk 0/0- 4-
0 credits