PřF UCCH Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PřF N-UCC Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi5080Basics of ecology M. Hájekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8710Nature Conservation J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C9500Applied Chemistry R. Kopeckák 2/0/02+1 1-
PřF:F2130Physics in alive nature Z. Bochníčekk 2/0/02+1 2-
PřF:F7200Moderní fyzika a její aplikace Z. Navrátilz 2/0/02 1-
PřF:M0001Mathematics around Us E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:ZX401Climate change J. Burianovázk 2/1/05 2-
PřF:ZX402Global Problems and Issues V. Herberk 2/0/03 1-
26 credits

Společný PPD základ

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS080Special pedagogy M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Educational Psychology B. Lazarováz 1/12 1Z
5 credits

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6004Theory and Methodology of Education J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6016Methods of Respecting Education Training J. Nehybaz 0/2/02 2P
PřF:XS093Educational activity with gifted learners E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS095Pedagogical practice - seminar J. Jurmanováz 0/2/02 2P
PřF:XS130Personality psychology B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogical communication K. Šeďováz 1/1/02 1P
PřF:XS490Environmental education course Z. Lososováz 0/2/02 2P
14 credits
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8995Teamwork, communication and management J. Literákz 0/2/02 1-
PřF:XS021Inspiratorium for teachers 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS350Group dynamic workshop H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS450Communication training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS450aCommunication skills training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS451Communication training 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS451aCommunication skills train. 2 H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS460Experience based learning (outdoor course) H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS470Communication in conflict situations Communic. in conflict sit. H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
18 credits
Profesní blok (2 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7660Multimedia in the education of chemistry V. Švandováz 0/0/45 1-
PřF:XS092School management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS100Teacher and school administration J. Hermanz 0/2/02 1-
PřF:XS170Technology for didactics Z. Navrátilz 0/2/02 1-
PřF:XS950Beginning teacher Z. Bochníčekz 0/0/0 6 H.1 1-
12 credits

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7590Diploma Thesis I M. Nečasz 0/0/33 1P
PřF:C8890Diploma Thesis II M. Nečasz 0/0/44 2P
PřF:C9270Diploma Thesis III M. Nečasz 0/0/66 3P
PřF:CA400Diploma Thesis IV M. Nečasz 0/0/77 4P
20 credits

Praxe

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C9011Teaching Chemistry 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:C9012Teaching Chemistry 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:XS330Reflective seminar 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 -P
PřF:XS900Continuous pedagogical practice Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 -P
11 credits

Volitelné

Student si vybírá z volitelných předmětů tak, aby dosáhl za studium 120 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS120Didactic practice Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 credits

Oborové předměty

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6950Plant trip S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium of high school chemistry 1 M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C8706Repetitorium of high school chemistry 2 J. Literákz 0/2/02 2P
PřF:C9520History of Chemistry S. Jankůk 1/0/01+1 3-
PřF:E4070Fundamentals in Toxicology K. Hilscherovázk 2/0/02+2 2-
10 credits

Povinně volitelné

Student volí předměty tak, aby za oborovou část získal 40 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Macromolecular Chemistry V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemistry at high school V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:GE091Mineralogy and Geochemistry for Chemists Z. Lososzk 2/0/03 --
PřF:C5868Teaching materials in Chemistry V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C6830Radioecology J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:C8700Technology of chemical productions V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:E6050Fate of Toxic Compounds in Environment P. Šebejzk 2/0/02+2 --
33 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7651Demonstration experiments 2 J. Literákz 0/0/22 3P
PřF:C8715Education in Chemistry M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Education in Chemistry - seminar V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655High school chemistry lab V. Švandováz 0/0/33 1P
PřF:C7650Demonstration experiments 1 V. Švandováz 0/0/33 2P
14 credits

Elective courses