PřF UCCV Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's full-time minor
Included in the programme: PřF N-UCC Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry

Praxe

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C9011Teaching Chemistry 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 --
PřF:C9012Teaching Chemistry 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 --
PřF:XS230Reflective seminar H. Vrtalováz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflective seminar 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
9 credits

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS120Didactic practice Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/01 --
3 credits

Oborové předměty

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6950Plant trip S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium of high school chemistry 1 V. Švandováz 0/2/02 1P
PřF:C9520History of Chemistry S. Jankůzk 1/0/01+2 1P
PřF:C6010Toxicology K. Pickazk 1/0/01+2 2-
8 credits

Povinně volitelné

Student volí předměty minimálně za 10 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Macromolecular Chemistry V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Příhodazk 2/0/02+2 --
PřF:C6020Nuclear Chemistry - laboratory J. Příhodaz 0/0/33 --
PřF:C6830Radioecology J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:E5040Environmental Compartments and their Pollution B. Vranazk 2/0/02+2 --
PřF:C8700Technology of chemical productions V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemistry at high school V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:C5868Teaching materials in Chemistry V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C8695Green Chemistry J. Literákzk 2/0/02+2 --
35 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8715Education in Chemistry M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Education in Chemistry - seminar V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655High school chemistry lab V. Švandováz 0/0/22 2P
PřF:C7650Demonstration experiments 1 V. Švandováz 0/0/44 2P
12 credits

Elective courses