PřF UCCV Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PřF N-UCC Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry

Praxe

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C9011Teaching Chemistry 1 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:C9012Teaching Chemistry 2 M. Farkováz 0/0/30 30h.3 -P
PřF:XS230Reflective seminar H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflective seminar 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 -P
9 credits

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS120Didactic practice Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 credits

Oborové předměty

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6950Plant trip S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C8705Repetitorium of high school chemistry 1 M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C8706Repetitorium of high school chemistry 2 J. Literákz 0/2/02 2P
PřF:C9520History of Chemistry S. Jankůk 1/0/01+1 3-
PřF:E4070Fundamentals in Toxicology K. Hilscherovázk 2/0/02+2 2-
10 credits

Povinně volitelné

Student volí předměty tak, aby za oborovou část získal 40 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C4120Macromolecular Chemistry V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5865Chemistry at high school V. Švandovák 0/1/01+1 --
PřF:C5866Compendium of Chemistry H. Cídlováz 0/2/02 --
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:GE091Mineralogy and Geochemistry for Chemists Z. Lososzk 2/0/03 --
PřF:C5868Teaching materials in Chemistry V. Švandováz 0/2/02 --
PřF:C6830Radioecology J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:C8700Technology of chemical productions V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:E6050Fate of Toxic Compounds in Environment P. Šebejzk 2/0/02+2 --
33 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7651Demonstration experiments 2 J. Literákz 0/0/22 3P
PřF:C8715Education in Chemistry M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8720Education in Chemistry - seminar V. Švandováz 0/2/02 1-
PřF:C7655High school chemistry lab V. Švandováz 0/0/33 1P
PřF:C7650Demonstration experiments 1 V. Švandováz 0/0/33 2P
14 credits

Elective courses