FF FBKRpJ Ancient Greek Language and Literature
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-KR_ Ancient Greek Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR019B.A. Diploma Thesis Seminar I I. Radováz 0/2/07 5P
FF:KR019aB.A. Diploma Thesis Seminar II I. Radováz 0/2/03 6P
FF:KRBcDiplBachelor’s Thesis I. Radováz 0/0/0- 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR001Greek Grammar I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:LJ501Introduction to Classical Philology I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:KR002Greek Grammar II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 2-
FF:KR003Greek Grammar III J. Franekz 1/1/04 3Z
FF:KR007Reading Xenophon J. Franekk 0/2/04 3P
FF:MED09Introduction to the Theory of Literature B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:DSBcA05History of Ancient Greece I M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:KR004Greek Grammar IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR008Reading Plato J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR005Greek Syntax I J. Franekz 1/1/04 5P
FF:DSBcA07History of Ancient Greece II M. Habajzk 2/2/03+3 4P
FF:KR009Greek Proseminar: Sophocles J. Franekz 0/2/04 5P
FF:KR010Reading Ancient Greek Texts J. Steklák 0/2/04 5-
FF:DSBcA24Topography of Ancient Greece M. Habajzk 2/0/04 5-
FF:KR006Greek Syntax II J. Franekzk 1/1/04 6P
FF:KRBcSZkB.A. Final Exam in Classical Greek Grammar and Literature I. RadováSZk 0/0/0- 6P
91 credits

Selective courses

Moduly

Student je povinen úspěšně absolvovat minimálně dva z pěti nabízených modulů. Moduly vybírá dle vlastního uvážení. Modul je absolvován tehdy a jen tehdy, když jsou absolvovány všechny předměty, které jsou v něm obsaženy.

Základy latinského jazyka
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I T. Weissark 1/1/04 3P
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II T. Weissarzk 1/1/04 4P
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III T. Weissark 1/1/04 5P
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV T. Weissarzk 1/1/04 6P
FF:LJ404Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean (Italy) D. Urbanovák 1/0/03 4P
FF:LJ202Reading Seminar (Caesar) J. Mikulováz 0/2/04 6P
23 credits
Základy novořeckého jazyka
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED35Practical Modern Greek I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 3P
FF:MED36Practical Modern Greek II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 4P
FF:MED37Practical Modern Greek III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 5P
FF:MED38Practical Modern Greek IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 6P
22 credits
Římské dějiny a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 3P
FF:DSBcA09History of Ancient Rome I M. Melounováz 2/2/03 4P
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 4P
FF:DSBcA11History of Ancient Rome II M. Melounovák 2/2/03 5P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovázk 1/1/04 5P
FF:DSBcA13Intermediate Period between Antiquity and the Middle Ages J. Bednaříkovák 2/2/04 6P
22 credits
Řecká mytologie a filozofie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 2P
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3P
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 4P
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 5P
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 6P
22 credits
Byzantské a novořecké dějiny a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:REBc01Introduction to Modern Greek Studies K. Bočková Loudovázk 1/1/04 3P
FF:REMgr12History of the Byzantine Empire K. Tsivosk 2/0/04 3P
FF:REMgr13History of Greece of the 15th – 18th centuries K. Tsivosk 2/0/04 4P
FF:MED11Greek Literature of the Middle Ages and Modern Period N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/04 4P
FF:REBc02Greek History of the 19th-20th Century P. Marazopouloszk 2/0/04 6P
FF:REBc35Byzantium as a Cultural Phenomenon: From Romanticism to Postmodernism M. Kulhánkovák 2/0/04 6P
24 credits

Další povinně-volitelné předměty

Student musí absolvovat tolik předmětů z nabídky dalších povinně-volitelných předmětů, aby jejich celková hodnota byla rovna anebo převyšovala deset kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB27 -- 0/0- --
FF:KR018Women and Private Life in Ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR020Love and Sex in the ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ304Classical Metrics I. Radováz 1/1/03 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
31 credits

Elective courses