FF FBKRpH Ancient Greek Language and Literature
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-KR_ Ancient Greek Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR019B.A. Diploma Thesis Seminar I I. Radováz 0/2/07 5P
FF:KR019aB.A. Diploma Thesis Seminar II I. Radováz 0/2/03 6P
FF:KRBcDiplBachelor’s Thesis I. Radováz 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ501Introduction to Classical Philology I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:KR001Greek Grammar I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:KR002Greek Grammar II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED09Introduction to the Theory of Literature B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:KR003Greek Grammar III J. Franekz 1/1/04 3Z
FF:KR007Reading Xenophon J. Franekk 0/2/04 3P
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 3-
FF:DSBcA05History of Ancient Greece I M. Habajz 2/2/03 3P
FF:KR004Greek Grammar IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR008Reading Plato J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR010Reading Ancient Greek Texts J. Steklák 0/2/04 4-
FF:DSBcA07History of Ancient Greece II M. Habajk 2/2/03 4P
FF:KR005Greek Syntax I J. Franekz 1/1/04 5P
FF:KR009Greek Proseminar: Sophocles J. Franekz 0/2/04 5P
FF:DSBcA24Topography of Ancient Greece M. Habajzk 2/0/04 5P
FF:KR006Greek Syntax II J. Franekzk 1/1/04 6P
FF:KRBcSZkB.A. Final Exam in Classical Greek Grammar and Literature I. RadováSZk 0/0/0- 6P
85 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB27 -- 0/0- --
FF:KR018Women and Private Life in Ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR020Love and Sex in the ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ304Classical Metrics I. Radováz 1/1/03 --
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
53 credits